• +30 210 6603300
  • cres@cres.gr

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Κατάρτιση στα ΘΗΣ»Διάρκεια 36 μήνες (01/05/2018 – 01/05/2021)
Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ 514.400,00 € (από τα οποία 456.000,00 € θα δοθούν σε ανάδοχο / αναδόχους για την υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης των 400 ωφελουμένων της Πράξης)
Ιστοσελίδα Έργου

“Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ”


Συνοπτική περιγραφή:

Η Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ» έχει ως αντικείμενο την παροχή στοχευμένης τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε 400 εργαζόμενους σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο της συντήρησης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των ΘΗΣ.

Η κατάρτιση, η οποία θα συνοδευτεί από την πιστοποίηση των γνώσεων και των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων, αφορά τα ειδικά θέματα της εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ), μιας τεχνολογίας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας (δηλ. Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας – ΑΠΕ) με πολλές προοπτικές στην Ελλάδα. Έτσι καλύπτεται (εν μέρει) η δεδηλωμένη ανάγκη των βιομηχανιών του κλάδου (συλλογικός φορέας: ΕΒΗΕ) για την ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού που θα διεκπεραιώνει ορθά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων αυτών, όπως και η σχετική απαίτηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ. Η προσέγγιση που ακολουθείται συνίσταται στα εξής διακριτά βήματα:

1) Παροχή κατάρτισης (σε πανελλαδική κλίμακα, δηλ. και στις 13 Περιφέρειες της χώρας) στους ωφελούμενους με βάση ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης,

2) Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων / προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων από τα ως άνω προγράμματα κατάρτισης, μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων / προσώπων.

Προβλέπονται επίσης μια σειρά δράσεων για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων και των αρμόδιων εθνικών φορέων, καθώς και την προβολή/δημοσιότητα του έργου αλλά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Δεδομένου ότι υλοποίηση της κατάρτισης αφορά το σύνολο της χώρας, η εν λόγω Δράση θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε αναδόχους (πιστοποιημένοι πάροχοι κατάρτισης - ΚΔΒΜ επιπέδου 2), ενώ η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων/προσόντων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων, την οποία θα διενεργήσουν διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», μετά από την έγκριση της πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του ΕΠΑΝΕΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Το έργο υλοποιείται από το ΚΑΠΕ εκ μέρους της Ένωσης Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (ΕΒΗΕ), που είναι ο ‘Κύριος του Έργου’.