Οικιακες Συσκευές

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Εισάγετε την τιμή της οικιακής κιλοβατώρας (ΩΧΒ) όπως αυτή αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ που λαμβάνετε.
 
 
  Βόρεια Ελλάδα
Επιλέξτε τον τόπο που θα εγκατασταθεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας.
  Κεντρική Ελλάδα
 
Νότια Ελλάδα
   
Εισάγετε το εμβαδόν, σε τετραγωνικά μέτρα, του συλλέκτη που διαθέτει το σύστημα.
 
τ. μ.
   
Εισάγετε το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος.
 
     
     
   

 

Για ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος 15 έτη, θα εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια η οποία σε σημερινές τιμές θα σας κόστιζε .

Εγκαθιστώντας το συγκεκριμένο ηλιακό θερμοσίφωνα θα έχετε μία απλή περίοδο αποπληρωμής του κόστους αγοράς και εγκατάστασης σε έτη.
 
και θα έχετε συμβάλλει στη μείωση Kg διοξειδίου του άνθρακα CO2, που ευθύνεται περισσότερο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.