Φωτισμός

Εξοικονόμηση από την αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες οικονομίας.

Εισάγετε την τιμή της οικιακής κιλοβατώρας (ΩΧΒ) όπως αυτή αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ που λαμβάνετε.
 
 
   
Αριθμός λαμπτήρων πυρακτώσεως προς αντικατάσταση==--= ------- με λαμπτήρες οικονομίας
   
Συνολική ισχύς των παραπάνω λαμπτήρων: ---πυρακτώσεως watt --------------------οικονομίας watt
     
Κόστος αγοράς των παραπάνω λαμπτήρων: ---πυρακτώσεως -- ----- --------- - - - - - οικονομίας
     
Διάρκεια οφέλιμης ζωής των παραπάνω: -------------πυρακτώσεως ώρες -------------οικονομίας ώρες
     
     
     
   
   
Λαμπτήρες
Λαμπτήρες
Εξοικονόμηση
   
Πυρακτώσεως
Οικονομίας

 

Κόστος ενέργειας  
   
Κόστος αντικατάστασης  
   
Σύνολο
 
         
         
Κατά τη διάρκεια της οφέλιμης ζωής των λαμπτήρων οικονομίας που επιλέξατε, επιτυγχάνετε συνολική εξοικονόμηση € που αντιστοιχεί σε kwh.
         
Παράλληλα έχετε συμβάλλει στη μείωση kg διοξειδίου του άνθρακα CO2 που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.