Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Βιομηχανική Ψύξη  
   
  Βιομηχανική ψύξη
   

Συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα κάθε φορά με τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για τη συντήρηση τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους, αλλά και σε μεγαλύτερους χώρους.

Η διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους κατά την παραγωγική διαδικασία και η συντήρηση τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους απαιτείται κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων (αλλαντοβιομηχανία, γαλακτοβιομηχανία κ.α).

Οι κυριότερες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης είναι οι εξής:

• Αντικατάσταση των παλαιών ψυκτικών συγκροτημάτων με σύγχρονα, τα οποία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό απόδοσης (COP). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την επίτευξη του ίδιου ψυκτικού αποτελέσματος καταναλώνεται σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

• Καλή θερμομόνωση των ψυκτικών θαλάμων, καθώς και μείωση των απωλειών ψύξης από το άνοιγμα-κλείσιμό τους, με κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού και σωστό προγραμματισμό χρήσης τους.

• Καλή θερμομόνωση των χώρων που κλιματίζονται, είτε είναι χώροι παραγωγής, είτε χώροι αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

• Καλή θερμομόνωση των αγωγών του δικτύου του ψυκτικού μέσου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες προς το περιβάλλον.

• Ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό συγκρότημα

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300