Ηλεκτρισμός Κτιριακές εγκαταστάσεις Θέρμανση/Κλιματισμός Εξοικονόμηση Ενέργειας
 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις καταναλώνονται σημαντικά ποσά ενέργειας για τη θέρμανση και τον κλιματισμό τον χώρων. Η ανάπτυξη των κινητήρων μεταβλητών στροφών και η εφαρμογή τους στους συμπιεστές και στους ανεμιστήρες έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού.

 

Επίσης, εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων μπορεί να επιτευχθεί και με ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, αλλά και με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως τα συστήματα "τριχοειδών σωλήνων".


 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300