Συμβατικά καύσιμα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 

Στη βιομηχανία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με την καύση συμβατικών καυσίμων, η οποία χρησιμοποιείται είτε εφεδρικά για την εξασφάλιση ζωτικών λειτουργιών της βιομηχανίας από πιθανές διακοπές στο δίκτυο της ΔΕΗ, είτε σε σταθερή βάση.

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί σε μια βιομηχανία με την εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Για την οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη σημαντικών θερμικών αναγκών συγχρόνως με τις ανάγκες για ηλεκτρισμό.

 

 

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300