Ηλεκτρισμός Παραγωγική Διαδικασία Βιομηχανική Ψύξη  
   
  Κτιριακές Εγκαταστάσεις Βιομηχανίας
   

ΣΤα κτίρια του βιομηχανικού τομέα αποτελούν, όπως και όλα τα κτίρια, σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας. Για τη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης απαιτούνται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμοζόμενα είτε στο κέλυφος είτε στις ηλεκτρομηχανολογικές τους εγκαταστάσεις που αφορούν τη λειτουργία τους (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού, κ.ο.κ.).

 

Είναι προφανές ότι μια συνολική προσέγγιση εξοικονόμησης ενέργειας σε μια βιομηχανία αφορά ταυτόχρονα και την οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής και τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.


Στα κτίρια ή τους χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως γραφεία ισχύουν όλες οι τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε κτίριο του τριτογενούς τομέα.


Στα κτίρια που στεγάζουν τις παραγωγικές διαδικασίες, ο ενεργειακός σχεδιασμός, αν και βασίζεται στις ίδιες αρχές, διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου, τη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής και την παρουσία και το είδος της δραστηριότητας των ανθρώπων.

 

Η μεγάλη ποικιλία στις εσωτερικές συνθήκες, που είτε προκύπτουν από τη χρήση των μηχανημάτων είτε απαιτούνται ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν, αλλά και το ποσό ενέργειας και το είδος καυσίμου που απαιτείται για τη διαδικασία παραγωγής σε σχέση με τις ενεργειακές απαιτήσεις για τη λειτουργία των κτιρίων, οδηγούν στη γενική απαίτηση μιας ειδικής ενεργειακής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα συστήματα που καταναλώνουν ή και παράγουν ενέργεια και θα οδηγεί σε ένα βέλτιστο συνολικό σχεδιασμό.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300