Ενέργεια & Πολίτης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 

 


Ενεργειακές καλλιέργειεςΕνεργειακές καλλιέργειες

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι παραδοσιακές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων είτε φυτά που δεν καλλιεργούνται, προς το παρόν, εμπορικά όπως ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα και το καλάμι που το τελικό προϊόν τους προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων. Οι ενεργειακές καλλιέργειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι:

•  Ετήσιες: σακχαρούχο ή γλυκό σόργο ( Sorghum bicolor L . Moench ), ινώδες σόργο ( Sorghum bicolor L . Moench ), κενάφ ( Hibiscus cannabinus L .), ελαιοκράμβη ( Brassica napus L .), βρασσική η αιθιόπια ( Brassica carinata L . Braun ).

•  Πολυετείς:

•  Ι . Γεωργικές : Αγριαγκινάρα ( Cynara cardunculus ), καλάμι ( Arundo donax L.), μίσχανθος ( Miscanthus x g iganteus), switchgrass ( Panicum virgatum )

•  ΙΙ . Δασικές : Ευκάλυπτος ( Eucalyptus camaldulensis Dehnh. & E. globulus Labill.), ψευδακακία ( Robinia pseudoacacia ).