Επικοινωνία

AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


Εξοικονόμηση Ενέργειας








 

 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   
ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΤΟ ΚΑΠΕ ΕΚΠΟΝΗΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 191 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 37,2% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 9,8 KT ΕΤΗΣΙΩΣ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το ΚΑΠΕ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην έκθεση, που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου στο ΚΑΠΕ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων και του Προγράμματος, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε θεματικό άξονα παρεμβάσεων (παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους αστικού περιβάλλοντος, πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές αστικές υποδομές, δράσεις δημοσιότητας).

Έκθεση



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

 


Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EOX)
Ημερίδα Γεωθερμίας

Αλλαγή Τόπου Διεξαγωγής


Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα τη Γεωθερμική Ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, η ημερίδα θα οργανωθεί σε μεγαλύτερη αίθουσα και συγκεκριμένα στην εξής διεύθυνση:

Ξενοδοχείο AQUAMARINA στο Μάτι Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος 55-57 (www.aquamarina.gr).

Η ημερίδα οργανώνεται στα πλαίσια του έργου που υλοποιεί το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER) και με τίτλο «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Τομέα της Γεωθερμίας» (ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009 - 2014 και Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο»).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις διμερούς συνεργασίας της Ελλάδος με τις Δότριες Χώρες στις ΑΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 14/GR03, καθώς και έργα - εφαρμογές σχετικές με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.
Η γλώσσα της ημερίδας είναι η Αγγλική.




ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΟΤA ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ


Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη χρηματοδοτικού προγράμματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.ά), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 6/7/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου : «Πράσινο Νησί» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 


ΗΜΕΡΙΔΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Υποστήριξη των Δήμων για την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης» την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, στην Κόρινθο.




WEBINAR
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ:
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Το ΚΑΠΕ προσκαλεί ιδιοκτήτες ακινήτων, ενεργειακούς επιθεωρητές, μελετητικές εταιρείες, προμηθευτές ενεργειακών προϊόντων της κατασκευής και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) του έργου REQUEST2ACTION την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 έως τις 13:30.

Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν με την εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: attendee.gotowebinar.com.
Η γλώσσα του webinar είναι η Αγγλική.




ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ


Το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017», στην κατηγορία των ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ, για το έργο "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ" έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος «Αστικές Βιοκλιματικές Αναπλάσεις», με Διαχειριστική Αρχή το ΚΑΠΕ. Οι αναπλάσεις αυτές έχουν σκοπό τη βελτίωση της ζωής και της περιβαλλοντικής άνεσης των κατοίκων περιοχών με κλιματικό πρόβλημα, τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, τη συμβολή στην αναστροφή της κλιματικής μεταβολής.




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 17/5/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «EMPOWERING – Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies» και β) «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Βιομάζα για παραγωγή θερμότητας σε μεσαίας κλίμακας εφαρμογές στην Ευρώπη. Ευκαιρίες έναντι προκλήσεων"



Το έργο Bionergy4Business διοργανώνει την τελευταία εκδήλωση του με θέμα «Βιομάζα για παραγωγή θερμότητας σε μεσαίας κλίμακας εφαρμογές στην Ευρώπη. Ευκαιρίες έναντι προκλήσεων» στις 21 Ιουνίου 2017, στις Βρυξέλλες (9.00-17.00).

Η εκδήλωση εστιάζει στα οφέλη που προκύπτουν από τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στη βιοενέργεια για παραγωγή θερμότητας σε μεσαίου μεγέθους εφαρμογές.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής γίνεται απευθείας στο: http://www.aebiom.org



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Μηχανισμοί & Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων


Οι εισηγήσεις των ομιλητών από την ημερίδα του ΚΑΠΕ: “Μηχανισμοί & Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2action, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, στην Αθήνα.




Μνημόνιο Συνεργασίας


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το ΚΑΠΕ με τον αντίστοιχο φορέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC- MASDAR, με στόχο την ενίσχυση των κοινών δραστηριοτήτων και έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 3 και 4 Μαΐου 2017.



Εκπαιδευτικά σεμινάρια


Το ΚΑΠΕ διοργανώνει το Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια:

  • «Δυνατότητες & Προοπτικές για Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» και
  • «Ενεργειακή Διαχείριση σε κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Ο ρόλος των Ενεργειακών Υπευθύνων»

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε εκπροσώπους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.




Εισηγήσεις Ημερίδας
"Παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄&Β΄ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού"


Οι εισηγήσεις από την ημερίδα: “Παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄&Β΄ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού” που πραγματοποιήθηκε 6 Απριλίου 2017




Χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Δημοτικό Οδοφωτισμό


Οι δυνατότητες, η διαδικασία υλοποίησης και τα οφέλη που παρέχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, παρουσιαστήκαν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το Τ.Π.& Δανείων και το ΚΑΠΕ, εντάσσεται στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης του Τ.Π.& Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνολικού ύψους 200 εκ. ευρώ.




WATER SAVING CHALLENGE PROJECT


Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, συμμετέχει σε πρωτοβουλία για την προώθηση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτικών για την εξοικονόμηση νερού στα μικρά νησιά. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωβουλευτή T. Picula, αντιπροέδρου της διακομματικής επιτροπής SEARICA, και υποστηρίζεται από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Στοκχόλμη, το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, το Πανεπιστήμιο της Βρέστης και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών.




Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού


Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που εκπονήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00 - 19:00, στην παραδοσιακή αίθουσα συναλλαγών του ισογείου χώρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.& Δανείων




ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕ & ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Οι εισηγήσεις από την ενημερωτική Ημερίδα του ΚΑΠΕ: "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕ & ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", με την οποία έγινε η έναρξη του συνεδριακού μέρους της 1ης Διεθνούς Έκθεσης VERDE.TEC 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.




ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’


Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ δημιούργησε το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των ΟΤΑ, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε ο «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 με τίτλο: «Επίδειξη Καλών Πρακτικών με Στόχο τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», προτίθεται να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και έγκαιρης προειδοποίησης πτηνών σε υφιστάμενο αιολικό σταθμό που ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου ή Ροδόπης και αναζητά εταιρείες που διαθέτουν αιολικούς σταθμούς σε λειτουργία στις παραπάνω περιφερειακές ενότητες και θα ενδιαφερόντουσαν για την εγκατάσταση του συστήματος.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ

Την έλλειψη εργαλείων και μεθοδολογίας για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών στις χώρες της ΕΕ έρχεται να αντιμετωπίσει το έργο LIFE CLIM’FOOT, που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Συνολικά, συμμετέχουν 90 ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, από 5 ευρωπαϊκές χώρες, 14 εκ των οποίων από την Ελλάδα.




ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ INTERREG MED 2014-2020

Το ΚΑΠΕ μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, κατάφερε να κερδίσει, μαζί με άλλους σημαντικούς Μεσογειακούς ενεργειακούς φορείς και καινοτόμα δίκτυα, επτά νέα σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 15%.

Τα νέα έργα, στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ, είναι τα ακόλουθα:

IMPULSE - Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings:
Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο.Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

PELAGOS- Promoting innovative nEtwork sand cLusters form Arine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands (Γαλάζια Ανάπτυξη):
Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

SHERPA - SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations:
Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

PRISMI - Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands:
Αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα των περιοχών της Μεσογείου.  

SISMA - Supporting Innovative Schemes in the MED Area: Υποστηρίζοντας καινοτόμα σχήματα στην περιοχή της Μεσογείου.

PRIORITEE - PRIORITize Energy Efficiency measures in public buildings - a decision support tool for regional and local public authorities:
Δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτήρια - ένα εργαλείο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη των αποφάσεων.

PEGASUS - Promoting Effective Generation and Sustainable Uses of Electricity: Προωθώντας την Αποδοτική Παραγωγή και τις Αειφόρες Χρήσεις του Ηλεκτρισμού.




Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.





 

 

 

 

 

 

 


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ