Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 


Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Απόφαση επικύρωσης αποτελεσ΅άτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρη΅ατοδότησης στο πλαίσιο της ΅ε αρ. πρωτ. 80/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ 18.11.2011 Πρόσκλησης του ΕΦΔ ΚΑΠΕ για «Πράσινα Δώ΅ατα σε Δη΅όσια Κτήρια» στον ’ξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατ΅οσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντι΅ετώπιση Κλι΅ατικής Αλλαγής-Ανανεώσι΅ες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ΅ετά την εκ νέου κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογη΅ένων Προτάσεων, σε συνέχεια της ρύθ΅ισης για ενιαίο τρόπο αντι΅ετώπισης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος.

Απόφαση επικύρωσης αποτελεσ΅άτων - Πίνακας κατάταξης - Υπόμνημα   


Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την εφαρμογή, αξιολόγηση και διάδοση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.
 

Ημερίδα του ΚΑΠΕ στο Ναύπλιο για τα Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης στους Δήμους της Ελλάδας

Η ενημέρωση και η παροχή τεχνικών και οικονομικών οδηγιών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των αειφόρων ενεργειακών σχεδίων δράσης των Δήμων της Ελλάδας, με έμφαση στην Πελοπόννησο είναι ο στόχος της ημερίδας «Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης στους Δήμους της Ελλάδας: Χρηματοδότηση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση» που διοργανώνει το ΚΑΠΕ στο Ναύπλιο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014. 


Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημοσιοποιήθηκε η Επικαιροποιημένη (4η Έκδοση) Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.


 


Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

«Δημοσιοποιήθηκε η Επικαιροποιημένη (2η Έκδοση) Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.» πατήστε εδώ
 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ολοκληρώθηκε από το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η ενεργειακή αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΔΠΘ στην Κομοτηνή. Παραδόθηκαν πέντε κτήρια συνολικής επιφάνειας περίπου δεκατριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με 630 δωμάτια που φιλοξενούν 700 φοιτητές.Αξιοποίηση των περιθωριοποιημένων περιοχών με έργα παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ

Η αξιοποίηση των περιθωριοποιημένων περιοχών, που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλες τις περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (χωματερές, ανενεργά λατομεία και ορυχεία επιφανειακής εξόρυξης, πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μολυσμένα πεδία, κλπ.), μέσω της ανάπτυξης σε αυτές έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, βιομάζα, γεωθερμία, κλπ.), ήταν ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου M2RES, στο οποίο συμμετείχε το ΚΑΠΕ.


Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

«Δημοσιοποιήθηκε η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.» πατήστε εδώ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ECO NEWS ΤΟΥ ΣΚΑΪΕυρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημοσιοποιήθηκε η Επικαιροποιημένη (3η Έκδοση) Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.


 Ολοκληρώθηκε η ημερίδα του ΚΑΠΕ για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014» που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανίατης και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Γιώργος Γιαννούσης. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την πραγματοποίηση έργων ΑΠΕ σε κοινότητες και νησιά της χώρας, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.
Διακρατική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης των κτιρίων

Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να αναπτύξει και να διατηρήσει πολιτικές και μηχανισμούς για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων προς μία βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον σκοπό του έργου TRACE (SEE/D/0170/2.4/X), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας South East Europe.Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίαςAνακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
για το έργο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόκειται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η διαβούλευση έχει στόχο τη διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου μέσω κατάθεσης προτάσεων από φορείς και εταιρείες.

Aνακοίνωση - Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ