Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


----------------------0000000000000000000000000--

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


MARE: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεθνή συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τις προκλήσεις και ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου στους τεχνολογικούς τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συστήματα μικροδικτύων και αφαλάτωσης διοργανώνει το ΚΑΠΕ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, με την υποστήριξη του έργου MARE, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

 

Ανακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 14/12/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modeling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints – MEDEAS» β) « GIZ Technical Assistance for renewable energies and energy efficiency in Greece», γ) «ΕU coordinated Methods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry – EU-MERCI», δ)«Cheap-GSHPs – Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers and Pumps» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 

 

Ανακοίνωση

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου Bioenergy4Business, που υποστηρίζει και προωθεί την (μερική) υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, με διαθέσιμες πηγές βιοενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα απ’ αυτήν είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του έργου www.bioenergy4business.eu Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται υπολογιστικά εργαλεία για διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων για παραγωγή θερμότητας με στερεή βιομάζα, εκθέσεις του έργου σχετικά με την αγορά βιομάζας σε κάθε χώρα, συνέντευξη του συντονιστή του έργου Herbert Tretter, κ.α.

 


EnergyHUB for ALL: Ο ελληνικός "κόμβος" για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων από το ΚΑΠΕ

Μία νέα ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένα κόμβο" επικοινωνίας μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το EnergyHUB for ALL, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2Action, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr/energyhubforall.ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΧ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Τα έργα ΑΠΕ, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα GR-03/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, παρουσιάσθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα έργα καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα, από τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου», τόνισε κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο ΥΠΕΝ κ. Πάνος Σκουρλέτης. «Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αφορούν τόσο την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών, νοσοκομείων, κέντρων κοινωνικής προστασίας, όσο και παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και αθλητικές εγκαταστάσεις, με άμεσους αποδέκτες κυρίως νέους ανθρώπους, αλλά και ευαίσθητες ομάδες», ανέφερε ο Υπουργός.

 
 

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα


Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ