Επικοινωνία

AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


Εξοικονόμηση Ενέργειας


 

 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   
ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ
Έργο Bus.Trainers: "Οικοδομώντας τις πράσινες δεξιότητες των εκπαιδευτών από τον κατασκευαστικό κλάδο"


Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 - 17:30 διοργανώνεται ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers "Οικοδομώντας τις πράσινες δεξιότητες των εκπαιδευτών από τον κατασκευαστικό κλάδο".
Η ημερίδα πληροφόρησης θα διεξαχθεί στο κτίριο της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στην οδό Αριστοτέλους 46, Αθήνα.ΗΜΕΡΙΔΑ
EEA Grants 2009-14: Renewable Energy Sources (GR03)


Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 - Θεματική Περιοχή GR03 / «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το ΚΑΠΕ διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων στις 6 και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens (Μιχαλακοπούλου 50, 11528 Αθήνα). Συγκεκριμένα:
  • Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τις Συμπληρωματικές Δράσεις του Προγράμματος, στην οποία έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Πορτογαλία) που διαχειριστήκαν ή υλοποιήσαν προγράμματα και έργα μέσω του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14, παρόμοια με αυτά του ελληνικού προγράμματος.

  • Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση του Προγράμματος όπου θα παρουσιαστούν τα ολοκληρωμένα έργα του ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, καθώς και οι δράσεις διμερούς συνεργασίας μεταξύ φορέων υλοποίησης και φορέων από τις 3 Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λίχνενσταϊν και Νορβηγία)
Παρακαλούμε δηλώστε την συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα και αποστέλλοντας την, στην κα. Μηναδάκη (email: minadaki@cres.gr) μέχρι το αργότερο Παρασκευή 17/11/2017.

In the context of the completion of the Programme European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 - Programme Area GR03 / “Renewable Energy”, CRES organizes a two-day event on December 6th and 7th 2017 at the Crowne Plaza Athens Hotel (Michalakopoulou 50, 11528 Athens). In particular:

  • On Wednesday, December 6th 2017, an event will be held for the Complementary Actions of the Programme, which will be attended by representatives from institutions of 6 European countries (Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Latvia and Portugal) that operated programmes or implemented projects of the EEA Grants 2009-14, similar to those of the Greek (GR03) programme.

  • On Thursday, December 7th, 2017, the final event of the Programme will be conducted, during which the completed projects of the GR03 Programme in Greece, as well as the actions of bilateral cooperation between project promoters and bodies from the 3 Donor states (Iceland, Liechtenstein and Norway) will be presented.
Please state your participation by filling out the attached form and sending it to minadaki@cres.gr until Friday 17/11/2017 at the latest.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΤΟ ΚΑΠΕ ΕΚΠΟΝΗΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 191 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 37,2% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 9,8 KT ΕΤΗΣΙΩΣ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το ΚΑΠΕ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην έκθεση, που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου στο ΚΑΠΕ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων και του Προγράμματος, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε θεματικό άξονα παρεμβάσεων (παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους αστικού περιβάλλοντος, πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές αστικές υποδομές, δράσεις δημοσιότητας).

ΈκθεσηΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΟΤA ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ


Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη χρηματοδοτικού προγράμματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.ά), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Δημοτικό Οδοφωτισμό


Οι δυνατότητες, η διαδικασία υλοποίησης και τα οφέλη που παρέχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, παρουσιαστήκαν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το Τ.Π.& Δανείων και το ΚΑΠΕ, εντάσσεται στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης του Τ.Π.& Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνολικού ύψους 200 εκ. ευρώ.
WATER SAVING CHALLENGE PROJECT


Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, συμμετέχει σε πρωτοβουλία για την προώθηση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτικών για την εξοικονόμηση νερού στα μικρά νησιά. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωβουλευτή T. Picula, αντιπροέδρου της διακομματικής επιτροπής SEARICA, και υποστηρίζεται από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Στοκχόλμη, το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, το Πανεπιστήμιο της Βρέστης και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών.
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’


Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ δημιούργησε το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των ΟΤΑ, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε ο «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 με τίτλο: «Επίδειξη Καλών Πρακτικών με Στόχο τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», προτίθεται να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και έγκαιρης προειδοποίησης πτηνών σε υφιστάμενο αιολικό σταθμό που ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου ή Ροδόπης και αναζητά εταιρείες που διαθέτουν αιολικούς σταθμούς σε λειτουργία στις παραπάνω περιφερειακές ενότητες και θα ενδιαφερόντουσαν για την εγκατάσταση του συστήματος.ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ

Την έλλειψη εργαλείων και μεθοδολογίας για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών στις χώρες της ΕΕ έρχεται να αντιμετωπίσει το έργο LIFE CLIM’FOOT, που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Συνολικά, συμμετέχουν 90 ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, από 5 ευρωπαϊκές χώρες, 14 εκ των οποίων από την Ελλάδα.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ INTERREG MED 2014-2020

Το ΚΑΠΕ μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, κατάφερε να κερδίσει, μαζί με άλλους σημαντικούς Μεσογειακούς ενεργειακούς φορείς και καινοτόμα δίκτυα, επτά νέα σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 15%.

Τα νέα έργα, στα οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ, είναι τα ακόλουθα:

IMPULSE - Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings:
Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο.Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

PELAGOS- Promoting innovative nEtwork sand cLusters form Arine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands (Γαλάζια Ανάπτυξη):
Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

SHERPA - SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations:
Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

PRISMI - Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands:
Αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα των περιοχών της Μεσογείου.  

SISMA - Supporting Innovative Schemes in the MED Area: Υποστηρίζοντας καινοτόμα σχήματα στην περιοχή της Μεσογείου.

PRIORITEE - PRIORITize Energy Efficiency measures in public buildings - a decision support tool for regional and local public authorities:
Δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτήρια - ένα εργαλείο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη των αποφάσεων.

PEGASUS - Promoting Effective Generation and Sustainable Uses of Electricity: Προωθώντας την Αποδοτική Παραγωγή και τις Αειφόρες Χρήσεις του Ηλεκτρισμού.
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.

 

 

 

 

 

 

 


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ