Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


----------------------0000000000000000000000000--

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.


 

NRG4CAST – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “NRG4CAST: Energy Forecasting”, διοργανώνει στις 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09:00, στην Αθήνα, Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «NRG4CAST – Υπηρεσίες ενεργειακής πρόγνωσης και διαχείρισης».


 

Συνεργασία ΚΑΠΕ ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 το ΚΑΠΕ και η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το Σύμφωνο Συνεργασίας στοχεύει στην εξασφάλιση της τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακών δράσεων της ΕΥΔΑΠ. Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών.

Πληροφορίες
κ. Χαλαμπαλάκης Γιώργος,
τηλ. 2106603374
e-mail: ghala@cres.gr.


 

InSmart – Integrative Smart City Planning - Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα

Το InSmart, είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την έρευνα. Το έργο έχει ως στόχο να αναπτύξει μια πλήρη «έξυπνη» μεθοδολογία για την επίτευξη του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στις πόλεις που συμμετέχουν. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τις δράσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, στις μεταφορές εντός πόλης, αλλά και την τοπική παραγωγή ενέργειας (με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και το ενεργειακό αποτύπωμα της διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού. 

«Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406

Οι εισηγήσεις από τις ημερίδες, με θέμα: «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

Energy Mastering Awards 2015

Με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ διοργανώνονται από το Plant Management της Boussias Communications τα Energy Mastering Awards 2015 που αξιολογούν, επιβραβεύουν και αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές για τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος από Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς στην Ελλάδα.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015
Την ένταξη 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ, στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ, υπέγραψε ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης

Υπεγράφησαν, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015, από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη, οι Αποφάσεις για την ένταξη δέκα (10) Πράξεων, συνολικού Προϋπολογισμού 12,8 εκ. ευρώ, στο Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι 30/04/2017.

 

  


«ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)»

Οι εισηγήσεις από τις ημερίδες, με θέμα: «ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)», που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Άρτα. Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα


Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ