Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   
Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’


Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ δημιούργησε το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των ΟΤΑ, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε ο «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ


Energy efficiency policies and schemes for Industry
Friday 17 February 2017, 14:00-16:00 CET


Energy efficiency has been a critical target within the EU, as is proven with the Directive “Energy Efficiency” (2012/27/EU-EED). Under Art.7, the Member States (MS) are obliged to introduce mandatory Energy Emission Obligation Schemes in order to achieve fixed energy savings. However, there are different approaches adopted by the MSs aiming to fulfill their efficiency obligations and overcome the barriers.

Specifically on the industry sector important barriers concern technical aspects, since usually the energy efficiency actions are complex and difficult to project and implement. In order to gain the maximum of the experience achieved by the MS which have dealt with the above mentioned barriers, the EU MERCI project (www.eumerci.eu) invites stakeholders from States with less experience in the sector to participate in this Webinar.

The aim of the Webinar is to inform on current EU schemes and regulations concerning energy efficiency policies for industry. The thematology of the Webinar focuses on the EU framework, the pros & cons of adopted schemes and mechanisms, the results of a relative survey implemented under the EU MERCI project, and, mainly, examples of implementation from EU experts.

Participation to the webinar is free upon registration to the form at the following link: attendee.gotowebinar.com/register/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 με τίτλο: «Επίδειξη Καλών Πρακτικών με Στόχο τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», προτίθεται να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και έγκαιρης προειδοποίησης πτηνών σε υφιστάμενο αιολικό σταθμό που ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου ή Ροδόπης και αναζητά εταιρείες που διαθέτουν αιολικούς σταθμούς σε λειτουργία στις παραπάνω περιφερειακές ενότητες και θα ενδιαφερόντουσαν για την εγκατάσταση του συστήματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

“Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις”

Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 11:00 - 16:00, Ξενοδοχείο Ioannou Resort, στο 3o χλμ. Πτολεμαΐδας – Φλώρινας
Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 09:30 - 15:00, Ξενοδοχείο Porto Palace, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη (περιοχή Νέου Λιμανιού).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERIGrid

Το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του έργου European Research Infrastructure supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out (ERIGrid) συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εργαστήρια της Ευρώπης στον τομέα των Διεσπαρμένων Ενεργειακών Πόρων.

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του έργου είναι η παροχή δωρεάν πρόσβασης με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πειραματικές μελέτες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Η επιλογή των ερευνητών γίνεται με συνοπτική διαδικασία μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://erigrid.eu/

 


Έρευνα για τη συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών στις χώρες της Μεσογείου

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “5TOI - Quintiple helix approach to targeted Open Innovation in Energy, Water, and Agriculture in the South Mediterranean Neighborhood” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.5toi.eu/ ).

Στο έργο συμμετέχουν 24 φορείς καινοτομίας, όπως υπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και ιδιωτικές εταιρίες, από 17 διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Τουρκία, Ιορδανία και Λιβύη.
Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 1/12/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου : α) «XM EOX Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 – Θεματική Περιοχή : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 


Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 1/12/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings – IMPULSE (MED 2014 – 2020)»
και β) «Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands – PRISMI» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 

 


Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 1/12/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «ΙΝSHIP – Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes» και β) «SOLAR – CV – SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power»σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 


ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ

Την έλλειψη εργαλείων και μεθοδολογίας για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών στις χώρες της ΕΕ έρχεται να αντιμετωπίσει το έργο LIFE CLIM’FOOT, που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Συνολικά, συμμετέχουν 90 ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, από 5 ευρωπαϊκές χώρες, 14 εκ των οποίων από την Ελλάδα.


 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ INTERREG MED 2014-2020

Το ΚΑΠΕ μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, κατάφερε να κερδίσει, μαζί με άλλους σημαντικούς Μεσογειακούς ενεργειακούς φορείς και καινοτόμα δίκτυα, επτά νέα σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 15%.

Τα νέα έργα, στα οποία συμμετέχειτο ΚΑΠΕ, είναι τα ακόλουθα:

IMPULSE- Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο.Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

PELAGOS- Promoting innovative nEtwork sand cLusters form Arine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands(Γαλάζια Ανάπτυξη): Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

SHERPA- SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

PRISMI- Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands: Αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα των περιοχών της Μεσογείου.   

SISMA- Supporting Innovative Schemes in the MED Area: Υποστηρίζοντας καινοτόμα σχήματα στην περιοχή της Μεσογείου. 

PRIORITEE- Prioritize energy efficiency measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities: Δίνοντας προτεραιότητα σεμέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτήρια: ένα εργαλείο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη των αποφάσεων.

PEGASUS-Promoting Effective Generation and Sustainable Uses of Electricity: Προωθώντας την Αποδοτική Παραγωγή και τις Αειφόρες Χρήσεις του Ηλεκτρισμού.
Βίντεο στα πλαίσια του έργου IFE11/ENV/GR/000938 Military Energy and Carbon Management (MECM) - Διαχείριση Ενέργειας και Αεριών του Θερμοκηπίου σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) ως δικαιούχος και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (ΚΑΠΕ) ως συν δικαιούχος.

Δείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ και υπό τις κατευθύνσεις της ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, σχεδίασε και θέτει σε εφαρμογή ένα νέο, ευρύ χρηματοδοτικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδοφωτισμού των δήμων. Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας, που υπέγραψαν οι δυο φορείς την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού, ενώ το ΚΑΠΕ θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, καθώς και τη μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας και φωτεινής απόδοσης που επιτυγχάνεται. 

«Παραγωγή θερμότητας από στερεή βιομάζα»


Οι εισηγήσεις από την ημερίδα, με θέμα: «Παραγωγή θερμότητας από στερεή βιομάζα», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι, στις 3&4 Νοεμβρίου 2016. 

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδο σης στον Δημόσιο τομέα μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: EnPC-INTRANS: «Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition»- HORIZON 2020 και του έργου του ΕΣΠΑ 2007-2014, ΕΠΠΕΡΡΑ Πράξη: «Υποστήριξη και παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών», διοργανώνει την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης στον Δημόσιο Τομέα μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

ΈΡΓΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


Οι εισηγήσεις από την ημερίδα, με θέμα: «Έργα Αειφόρου Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα και η εμπειρία των ΟΤΑ από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση”», στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Republic_ZEB, Mayors in Action και 50000&1 SEAPs, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

 

Νέες δημοσιεύσεις του έργου Publenef: Εκθέσεις σχετικά με καλές πρακτικές και εκτιμήσεις αναγκών για πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού έργου Publenef είναι η υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την υλοποίηση βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της ενέργειας παρουσιάζοντας επιτυχημένες πρακτικές από άλλα κράτη. Στην πρώτη του φάση, το έργο πραγματοποίησε ολοκληρωμένη έρευνα για τις ανάγκες και τα καλά παραδείγματα των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται σε κάθε διοικητικό επίπεδο και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται σε δύο εκθέσεις του έργου. 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΟι εισηγήσεις από την ημερίδα, με θέμα: «Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, τριμελής αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Πράσινης Ενέργειας του Ισραήλ (Green Energy Association of Israel – GEA-IL), με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή και ιδρυτή της οργάνωσης κ. Eitan Parnass, συνοδευόμενο από τον Δρα Ilan Suliman, πρώην Αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Αρχής Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Israeli Public Utilities Authority) και ιδρυτή της εταιρείας «Iscon E&R Ltd,» και τον κ. Moshe Avihay, Πρόεδρο της «Energy Efficiency Company». Την αντιπροσωπεία συνόδευε η Συντονίστρια εμπορικών θεμάτων της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Νέλλη Λεών. O GEA-IL αποτελεί την κύρια οργάνωση προώθησης της πράσινης ενέργειας στο Ισραήλ, η οποία προάγει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην χώρα.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ

Πολυμελής Γερμανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Ομοσπονδιακής Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Hans-Joachim Fuchtel, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης, ο Γενικός Διευθυντής Β. Κίλιας και στελέχη του Κέντρου.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προώθηση της συνεργασίας, η διάνοιξη νέων διαύλων επικοινωνίας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο χωρών στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των δημόσιων φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το ΚΑΠΕ. Η πρόσκληση αφορά στο πιλοτικό έργο «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα» που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με τον γερμανικό Φορέα Διεθνών Συνεργασιών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Η ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που εξασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη ήταν τα θέματα που απασχόλησαν το “Ελληνο-Ρωσικό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Εξοικονόμηση Ενέργειας” που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ και η Ρωσική Υπηρεσία Ενέργειας-ΡΥΕ, στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στους δύο φορείς τον περασμένο Μάιο. Η έναρξη των εργασιών του Φόρουμ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του Ελληνο-ρωσικού έτους 2016, έγινε από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ κ. Βασίλη Τσολακίδη, ενώ απεύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexander Novak, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς, o Αν. Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Σταυρούπολης Andrey Mourga, o Πρόεδρος του Ελληνικού-Ρωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Χρήστος Δήμας και οι Anatoly V. Tikhonov και Βασίλης Κίλιας Γενικοί Διευθυντές ΡΥΕ και ΚΑΠΕ αντίστοιχα.

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο ημερίδες για την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε Δήμους και επιχειρήσεις διοργάνωσε τo ΚΑΠΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕMOBILITY WORKS.
Στις εκδηλώσεις παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του έργου στην Ελλάδα και αναδείχθηκαν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων όλων των τύπων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα και scooters, ηλεκτρικά απορριμματοφόρα και φορτηγά κ.λπ.).


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ ΚΑΠΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Jorn Gjelstad, συνοδευόμενος από τον Επιτετραμμένο κ. Roger Jorgensen και την κα Πολυξένη Αναστασίου–υπεύθυνη εκ μέρους της Πρεσβείας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ

Τις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι επισκέφθηκε η Πρέσβειρα της Αργεντινής Carolina Perez Colman, συνοδευόμενη από την Πρόξενο Carolina Petryszyn. Την Πρέσβειρα και την Πρόξενο υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης και ο Γ. Διευθυντής Β. Κίλιας.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.article7eed.eu στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENSPOL! στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Πρόκειται για μια εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και με τα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής από όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα απ’ αυτή. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΠΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Κοινές δράσεις τεχνολογικής και οικονομικής υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να υλοποιήσει έργα εξοικονόμησης ενέργειας εξήγγειλαν ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κων/νος Βαρλαμίτης, σε εκδηλώσεις που πραγματοποιηθήκαν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Τα έργα αφορούν σε εφαρμογές ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό, σε αντλιοστάσια και σε δημοτικά κτήρια. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ

Aντιπροσωπεία από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα του Τεχνολογικού Συμβουλίου Ανανεώσιμης Ενεργείας της Αντιπροεδρίας Επιστήμης και Τεχνολογίας S. VatanKhah, επισκέφθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου τις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΚΑΠΕ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μνημόνιο αλληλοκατανόησης, που θέτει τους όρους για συνεργασία στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπέγραψαν, την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γενικός Διευθυντής του Ομοσπονδιακού κρατικού ιδρύματος «Ρωσική Υπηρεσία Ενέργειας», A. V. Τιχόνοφ και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ Β. Κίλιας.ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε η πρώτη Ελληνική Σύμπραξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ). Το νέο συνεργατικό σχήμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), -HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ, και συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρείες: HELESCO (www.helesco.gr), STILVI (www.stilvi.gr), Energineering solutions (www.energineering.gr) και FACE3TS Α.Ε. (www.facets.gr). Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.
 

Επίσκεψη του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, στο ΚΑΠΕ

Την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί το ΚΑΠΕ, εξέφρασε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, κ. Γιάννης Τσιρώνης, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Πικέρμι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016. 

EnPC-INTRANS

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου EnPC-INTRANS «Ενίσχυση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων για την υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020).
Ο γενικός στόχος του έργου EnPC-INTRANS είναι η βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια με τη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα μέσω του καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας, που υλοποιούνται με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Η βασική ιδέα μιας ΣΕΑ είναι ότι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μεταφέρει το οικονομικό και τεχνικό ρίσκο της επένδυσης για επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός υλοποίησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στις περιπτώσεις που το δημόσιο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και την τεχνική εποπτεία των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του. 

ENERFUND – Εργαλείο Χρηματοδότησης Ενεργειακής Ανακαίνισης

Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο το οποίο στοχεύει στη δημιουργία και προώθηση ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές ενεργειακής αναβάθμισης και τη χρηματοδότηση ριζικής ανακαίνισης στα κτίρια.EnergyHUB for ALL: Ο ελληνικός "κόμβος" για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων από το ΚΑΠΕ

Μία νέα ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένα κόμβο" επικοινωνίας μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το EnergyHUB for ALL, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2Action, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.energyhubforall.eu
Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ΕλλάδαΕγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας

 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ