Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


-------------------

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 


Διαγωνισμός «Your Story» στο πλαίσιο υλοποίησης της καμπάνιας «Do The Right Mix» (Κάνε το Σωστό Συνδυασμό)!

Στο πλαίσιο υλοποίησης της καμπάνιας Do The Right Mix (Κάνε το Σωστό Συνδυασμό) στη χώρα μας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Your Story που διεξάγεται μέσω facebook, ώστε να μοιραστούν σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμούς, ιδέες ή μια ιστορία τους για τον συνδυασμό των τρόπων μετακίνησης στην πόλη της Αθήνας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι πολύ απλή: οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο facebook, στο group DTRM Greece, επιλέγουν το Tab Your Story και συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία. Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι τυχεροί θα κερδίσουν ένα ποδήλατο και τρεις μηνιαίες κάρτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 07/02/2015 (23:00μ.μ.). Επίσης, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν like στο group, αλλά και να επισκεφθούν την ελληνική ιστοσελίδα της καμπάνιας Do The Right Mix (www.dotherightmix.gr)

Η καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κάνε το Σωστό Συνδυασμό» εγκαινιάστηκε στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2013 από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τις Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε, ΟΣΥ Α.Ε και ΣΤΑΣΥ Α.Ε) και το Δήμο Αθηναίων. Η εκστρατεία στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συνδυαστική χρήση των μέσων μεταφοράς στην πόλη και στην στροφή των πολιτών σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και κατά συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της υγείας και την εξοικονόμηση πόρων.

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ»

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου “Educational and Training System for Clean Coal Technologies - CleanCOALtech” (συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δια βίου Μάθηση – Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci), διοργανώνει στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2015 επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 14 ωρών με θέμα τις «Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης του ’νθρακα». Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με σχετικό τεχνικό υπόβαθρο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (μηχανικούς, τεχνικούς, κλπ.) που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων διατιθέμενων θέσεων. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρακαλούμε να επιστρέψετε κατάλληλα συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι 19/1/2015 στα e-mails mchaber@cres.gr και emavrou@cres.gr (ή στο fax 210-6603301). 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ»

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου “Educational and Training System for Clean Coal Technologies - CleanCOALtech” (συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δια βίου Μάθηση – Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci), διοργανώνει στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2015 επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 14 ωρών με θέμα την «Προώθηση των Καθαρών Τεχνολογιών ’νθρακα». Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα χωρίς σχετικό τεχνολογικό υπόβαθρο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που όμως ασχολούνται με το αντικείμενο (διοικητικοί, οικονομικοί, κλπ). Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων διατιθέμενων θέσεων. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρακαλούμε να επιστρέψετε κατάλληλα συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι 22/1/2015 στα e-mails mchaber@cres.gr και emavrou@cres.gr (ή στο fax 210-6603301). 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ICT ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Οι εισηγήσεις απο την Ημερίδα με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ICT ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των Έργων SmartBuild και NRG4cast, στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο MEC EXPO Παιανίας.

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Αειφορία σε κτίρια και
κοινότητες στη Μεσόγειο – Προκλήσεις και προοπτικές»

Οι εισηγήσεις απο την Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Αειφορία σε κτίρια και κοινότητες στη Μεσόγειο – Προκλήσεις και προοπτικές», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου ELIH-MED στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο NVJ Athens Plaza.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-EMobility

Οι εισηγήσεις απο την Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» - Ηλεκτροκίνηση-EMobility, που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου e-MOBILITY WORKS στις 13 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Απόφαση επικύρωσης αποτελεσ΅άτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρη΅ατοδότησης στο πλαίσιο της ΅ε αρ. πρωτ. 80/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ 18.11.2011 Πρόσκλησης του ΕΦΔ ΚΑΠΕ για «Πράσινα Δώ΅ατα σε Δη΅όσια Κτήρια» στον ’ξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατ΅οσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντι΅ετώπιση Κλι΅ατικής Αλλαγής-Ανανεώσι΅ες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ΅ετά την εκ νέου κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογη΅ένων Προτάσεων, σε συνέχεια της ρύθ΅ισης για ενιαίο τρόπο αντι΅ετώπισης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος.

  


Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την εφαρμογή, αξιολόγηση και διάδοση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.

Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίαςAνακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
για το έργο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόκειται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η διαβούλευση έχει στόχο τη διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου μέσω κατάθεσης προτάσεων από φορείς και εταιρείες.

Aνακοίνωση - Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ