Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


----------------------0000000000000000000000000--

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε η πρώτη Ελληνική Σύμπραξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ). Το νέο συνεργατικό σχήμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), -HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ, και συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρείες: HELESCO (www.helesco.gr), STILVI (www.stilvi.gr), Energineering solutions (www.energineering.gr) και FACE3TS Α.Ε. (www.facets.gr). Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.
 

Επίσκεψη του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, στο ΚΑΠΕ

Την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί το ΚΑΠΕ, εξέφρασε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, κ. Γιάννης Τσιρώνης, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Πικέρμι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), διοργανώνει, στο πλαίσιο του έργου EU-SOLARIS, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα: “Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά συστήματα και συστήματα Συγκέντρωσης Ηλιακής ακτινοβολίας για Χημικές Διεργασίες”.
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς Δημόσιους Φορείς

Το ΚΑΠΕ προσκαλεί φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πιλοτικό έργο, με την υπόδειξη συγκεκριμένων υποψήφιων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων στα οποία θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν συστήματα αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε., μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.

 

 


 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θέτει τις αρχές για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, υπέγραψαν σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ, Βασίλης Κίλιας. Σκοπός του Μνημονίου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακών δράσεων στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Σεμινάριο για τη Χρήση Στερεής Βιομάζας για Παραγωγή Θερμότητας

Το ΚΑΠΕ διοργανώνει ενημερωτικό διήμερο σεμινάριο με θέμα τους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας εγκατάστασης παραγωγής θερμότητας από στερεή βιομάζα, καθώς και θέματα προμήθειας καυσίμου και συντήρησης. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Bioenergy4Business- HORIZON, στις 12 & 13 Μαίου 2016, στις εγκαταστάσεις του στο Πικέρμι.


 

EnPC-INTRANS

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου EnPC-INTRANS «Ενίσχυση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων για την υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020).
Ο γενικός στόχος του έργου EnPC-INTRANS είναι η βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια με τη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα μέσω του καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας, που υλοποιούνται με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Η βασική ιδέα μιας ΣΕΑ είναι ότι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μεταφέρει το οικονομικό και τεχνικό ρίσκο της επένδυσης για επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός υλοποίησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στις περιπτώσεις που το δημόσιο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και την τεχνική εποπτεία των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του. 

ENERFUND – Εργαλείο Χρηματοδότησης Ενεργειακής Ανακαίνισης

Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο το οποίο στοχεύει στη δημιουργία και προώθηση ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές ενεργειακής αναβάθμισης και τη χρηματοδότηση ριζικής ανακαίνισης στα κτίρια.
E-Mobility Works project

«Tο ΚΑΠΕ υποστηρίζει τη συνολικότερη Εθνική προσπάθεια για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο ευρωπαϊκό έργο “e-Mobility Works”. Το έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης σε Ευρωπαϊκούς Δήμους, με την ενεργό συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργούνται οι απαραίτητες διαδικασίες και γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να εκκινήσει και στη χώρα μας η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκίνητα, ποδήλατα, scooters, κ.α.) και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επίσης, δημιουργήθηκε το βίντεο E-Mobility Works.

Το “e-Mobility Works” συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μία αναπτυσσόμενη σύγχρονη αγορά και η χρήση τους θα συμβάλει στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη Ε.Ε., έχει δεσμευθεί με καθορισμένους στόχους: τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, αλλά και 20% μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών) έως το 2020.

Στόχοι της Ε.Ε. για το 2050 ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών είναι η μείωση των εκπομπών κατά 60% και η αποκλειστική χρήση μη συμβατικών οχημάτων στις πόλεις. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα εξυπηρετεί τους στόχους αυτούς. Η ηλεκτροκίνηση συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής μέριμνας, καθώς μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος, με επιπλέον όφελος τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως πηγή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Επίσης, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο σε επίπεδο διάθεσης οχημάτων, όσο και σε επίπεδο εγκατάστασης και εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.» Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://emobilityworks.com/gr/?l=gr


Ανακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 11/3/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου : «Αdvanced Aerodynamic Tools for Large Rotors – AVATAR» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 

 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Η Αξιοποίηση της Βιομάζας ως Μοχλός Ανάπτυξης στη Σύγχρονη Πραγματικότητα: Εφαρμογές, Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις» που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ στις 8 Απριλίου 2016, στο METROPOLITAN EXPO.Οι εισηγήσεις από την ημερίδα που πραγματοποιηθηκε στο πλαισιο του έργου bioenergy for businessΤΟ ΚΑΠΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

“Προς μια παγκόσμια ενεργειακή επανάσταση- towards a global Energiewende" ήταν ο τίτλος της διεθνούς διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή, που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, στις 16-18 Μαρτίου 2016.
Την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε συνεργασία με τη Γερμανική Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Bundesverband Erneuerbare Energie - BEE), κήρυξαν ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Frank-Walter Steinmeier και ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Sigmar Gabriel.
Το ΥΠΕΝ και το ΚΑΠΕ εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ κ. Βασίλειο Τσολακίδη.EnergyHUB for ALL: Ο ελληνικός "κόμβος" για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων από το ΚΑΠΕ

Μία νέα ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένα κόμβο" επικοινωνίας μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το EnergyHUB for ALL, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2Action, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr/energyhubforall.
Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ΕλλάδαΕγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ