Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


-------------------

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 


 


ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι εισηγήσεις απο το Σεμινάριο με θέμα: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου CleanCOALtech στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2015. 


Aνακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 29/1/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α)«MultEE (GIZ), H2020-EE-2014-CSA A-B-C multEE Facilitating Multi-level governance for energy efficiency» β)«ESCOs, Υποστήριξη και παρακολούθηση εφαρμογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών», γ) «EnPC (GIZ), H2020-EE-2014-CSA D-Finance EnPC-INTRANS Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition»και δ) «ΥΠ-ΑΠΕ (ΕΣΠΑ), Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες

Οι εισηγήσεις και το φωτογραφικό υλικό από την ενημερωτική ημερίδα, με θέμα: “Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι εισηγήσεις απο την Ημερίδα με θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου AIDA, στις 18 Φεβρουαρίου 2015.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι εισηγήσεις απο το Σεμινάριο με θέμα: «Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης του Άνθρακα», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου CleanCOALtech στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2015.
Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ