Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   


-------------------

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ICT ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Οι εισηγήσεις απο την Ημερίδα με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ICT ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των Έργων SmartBuild και NRG4cast, στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο MEC EXPO Παιανίας.

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Αειφορία σε κτίρια και
κοινότητες στη Μεσόγειο – Προκλήσεις και προοπτικές»

Οι εισηγήσεις απο την Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Αειφορία σε κτίρια και κοινότητες στη Μεσόγειο – Προκλήσεις και προοπτικές», που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου ELIH-MED στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο NVJ Athens Plaza.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-EMobility

Οι εισηγήσεις απο την Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» - Ηλεκτροκίνηση-EMobility, που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Έργου e-MOBILITY WORKS στις 13 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Απόφαση επικύρωσης αποτελεσ΅άτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρη΅ατοδότησης στο πλαίσιο της ΅ε αρ. πρωτ. 80/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ 18.11.2011 Πρόσκλησης του ΕΦΔ ΚΑΠΕ για «Πράσινα Δώ΅ατα σε Δη΅όσια Κτήρια» στον ’ξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατ΅οσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντι΅ετώπιση Κλι΅ατικής Αλλαγής-Ανανεώσι΅ες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ΅ετά την εκ νέου κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογη΅ένων Προτάσεων, σε συνέχεια της ρύθ΅ισης για ενιαίο τρόπο αντι΅ετώπισης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος.

  


Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την εφαρμογή, αξιολόγηση και διάδοση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.

Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίαςAνακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
για το έργο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόκειται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η διαβούλευση έχει στόχο τη διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου μέσω κατάθεσης προτάσεων από φορείς και εταιρείες.

Aνακοίνωση - Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ