Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

EMPOWERING: Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών


Πικέρμι, 12 Ιανουαρίου 2017

 

 

Στο ευρωπαϊκό έργο «Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών-EMPOWERING» συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Το EMPOWERING στοχεύει στη μετάβαση έξι περιφερειών της ΕΕ (σε Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Κροατία, Ουγγαρία και Ελλάδα) σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, και αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών και σχεδίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική 2030, για την επίτευξη των νέων στόχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της αύξησης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Το έργο EMPOWRING θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, από τις τοπικές-δημοτικές και περιφερειακές αρχές, με ορθές διακρατικές ανταλλαγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν:

  • διακρατικά σεμινάρια,
  • διομότιμη ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων,
  • εκπαιδευτική επίσκεψη σε μια βέλτιστη πρακτική της ΕΕ και σε βέλτιστες πρακτικές δύο εταίρων.

Επιπρόσθετα, οι κατά τόπους ομάδες-στόχοι θα προσεγγισθούν με ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων-ικανοτήτων.

Η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών αρχών θα αξιοποιηθεί τόσο κατά την έγκριση των νέων ΣΔΑΕ όσο και κατά την αναβάθμιση των υπαρχόντων. Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές θα υποστηριχθούν στη διαμόρφωση του περιφερειακού ενεργειακού σχεδίου για το 2050, για την αντιμετώπιση των κυριότερων ενεργειακών προκλήσεων, με την αξιοποίηση των ενδεδειγμένων χρηματοοικονομικών στρατηγικών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

http://www.empowering-project.eu