Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ


Πικέρμι, 21 Φεβρουαρίου 2017

 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ δημιούργησαν το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των ΟΤΑ. Απώτερος σκοπός είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε ο «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού», που είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες του ΤΠΔ (www.tpd.gr) και του ΚΑΠΕ (www.cres.gr)

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο από το ΤΠΔ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόγραμμα κι εκτός από τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις περιλαμβάνει σημαντική τεχνική βοήθεια για τους ΟΤΑ και ειδικότερα υποδείγματα μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολόγηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου με πρότυπο τεύχους δημοπράτησης, καθώς και τα βήματα υλοποίησης με τους ελέγχους που θα γίνονται ανά φάση.

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες που τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας, με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με τους σύγχρονους. Κατά συνέπεια, η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδοφωτισμό από την εφαρμογή του προγράμματος κυμαίνεται, με συντηρητικές εκτιμήσεις, από 30-50%, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα φωτισμού και συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι ΟΤΑ της χώρας έχουν εκδηλώσει σημαντικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και έχουν ήδη υποβληθεί πολλά αιτήματα χρηματοδότησης.