Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΚΑΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι συντονιστής του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου HIGH - COMBI , που σκοπό έχει την ανάπτυξη και την προώθηση ηλιακών συστημάτων που συνδυάζουν την ηλιακή θέρμανση και ψύξη, καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

 

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα ένα πιλοτικό θερμικό ηλιακό σύστημα, το οποίο, μέσω μίας καινοτόμου δι-εποχιακής αποθήκευσης, μπορεί να επιτύχει πάνω από 80% κάλυψη των συνολικών θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου.

 

Για την υλοποίηση του έργου, το ΚΑΠΕ αναζητά ένα κτίριο, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία ή υπό κατασκευή (με ολοκλήρωση του όλου έργου μέχρι το τέλος του 2008), για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλιακού συστήματος. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Το κτίριο να βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και να έχει ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις που να προσεγγίζουν τις παρακάτω τιμές: 50-60 MWh απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης (που αντιστοιχεί σε θερμική ισχύ σχεδιασμού περίπου 45 kW ) και 40 MWh ετήσια απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη. Τα παραπάνω φορτία αντιστοιχούν σε μονωμένο κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 500-700 m 2 .
  • Το σύστημα θέρμανσης, είναι προτιμότερο, να είναι ενδοδαπέδιο ή ενδοτοίχιο.
  • Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος συνολικής ελεύθερης επιφάνειας περίπου 300 m 2 στο δώμα του κτιρίου για την εγκατάσταση περίπου 150 m ² ηλιακών συλλεκτών.
  • Να υπάρχει διαθέσιμο έδαφος στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (ελεύθερης επιφανείας περίπου 15 m x 15 m ) για την εγκατάσταση της δι-εποχιακής δεξαμενής (ο εκτιμώμενος όγκος είναι 250 m 3 δεξαμενής, τα οποία θα περιβάλλονται από γεωθερμικούς εναλλάκτες). Η δεξαμενή θα είναι υπόγεια και για να κατασκευαστεί θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του εδάφους να είναι κατάλληλα (χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας, απουσία σκληρών πετρωμάτων κ.α.).

Το συνολικό μέγιστο κόστος της εγκατάστασης του συστήματος είναι 190.000 €. Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι 35% και το υπόλοιπο 65% θα βαρύνει τον τελικό χρήστη . Το ακριβές κόστος της εγκατάστασης θα προσδιοριστεί μετά από την τελική διαστασιολόγηση του συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κτιρίου. Η εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2008, και θα παρακολουθείται ενεργειακά για τη συλλογή μετρήσεων των συνθηκών λειτουργίας και αποδόσεων, έως το τέλος του 2011. Η επιλογή του κτιρίου θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου 2008.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ γραπτώς (στέλνοντας μια σύντομη περιγραφή του κτιρίου), μέχρι 15 Ιανουαρίου 2008 στη διεύθυνση : ΚΑΠΕ 19 χλμ. Λεωφ Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, στο fax : 210 6603301, υπ' όψιν κ. Αηδόνη ή ηλεκτρονικά: e - mail : chasapis@cres.gr κ. Δ. Χασάπης, e - mail : aidonis@cres.gr , κ. Α. Αηδόνης.