Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βιοαέριο, μια πολλαπλά επωφελής ενεργειακή επιλογή

 

 

Δευτέρα, 5 Μαϊου 2008

 

 

Η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, το οποίο παράγεται κατά την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, μπορεί να επιφέρει μεγάλα οφέλη στην οικονομία και το περιβάλλον, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων.

 

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών, κυρίως, αποβλήτων, όπως είναι τα λύματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων και άλλων αγροτοβιομηχανικών μονάδων, τα λύματα των βιολογικών καθαρισμών, καθώς και από την αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος απορριμμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) . Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ενώ μετά την διαδικασία του καθαρισμού και την αναβάθμισή του, ως καύσιμο μεταφορών ή για έγχυση στο δίκτυο του Φυσικού Αερίου. Σήμερα, το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο μεταφορών στη Σουηδία και τη Γαλλία, ενώ στη Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία διοχετεύεται και στο δίκτυο του Φυσικού Αερίου.

Στη χώρα μας έργα βιοαερίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε εθνικά προγράμματα για την ενέργεια. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε τον Απρίλιο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις προοπτικές της παραγωγής, τελικής χρήσης και διάδοσης του βι o αερίου, τ α έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που βρίσκονται σε λειτουργία στον Ελληνικό χώρο έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 37 MW περίπου. Στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων έχει πραγματοποιηθεί μία σημαντική επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 23,5 MW , ενώ λειτουργεί ήδη αντίστοιχο έργο της ΕΥΔΑΠ στην Ψυττάλεια για την ενεργειακή αξιοποίηση της παραγόμενης από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ιλύος, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW .
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου REDUBAR, (http://redubar.eu) του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση της χρήσης των αερίων καυσίμων που παράγονται από βιομάζα, τη διείσδυση του βιοαερίου για εφαρμογές θέρμανσης ψύξης και την έγχυση του στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στη διαδικασία αναβάθμισης του βιοαερίου για την έγχυση του στο δίκτυο του Φυσικού Αερίου, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

•  Ασφαλή τροφοδοσία του δικτύου του ΦΑ με μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, όπως είναι το βιοαέριο

•  Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

•  Μείωση των οργανικών αποβλήτων και της ρύπανσης που αυτά προκαλούν

•  Ανάπτυξη νέων αγορών

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ –Αττικής ΑΕ, ΕΥΔΑΠ, των εταιρειών Ηλέκτωρ ΑΕ, Ζita technologies ΕΠΕ, Cinar AE και Εcosystems standards, του Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας κ.α.
Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του έργου http://redubar.eu και στο ΚΑΠΕ, κ. Χ. Ζαφείρης, τηλ. 210 6603261, e - mail : czafir@cres.gr

________________