Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για ένταξη στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» απευθύνει το ΚΑΠΕ

 

 

Πικέρμι, 1 Αυγούστου 2011

 

 

 

Λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις σύγχρονες πόλεις από την έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, την ασφυκτική δόμηση, την έλλειψη πρασίνου και την αύξηση της θερμοκρασίας από τα οχήματα και τα κλιματιστικά μηχανήματα επιχειρεί να δώσει το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων». Το Πρόγραμμα π ροβλέπει βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής, αλλά και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή.

 

Το ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος, απευθύνει πρόσκληση στους δυνητικούς δικαιούχους (Υπουργεία, Περιφέρειες της χώρας, Καλλικρατικούς ΟΤΑ, Πανεπιστήμια & Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλα ΝΠΔΔ) να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν σε :

 

•  Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

•  Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

•  Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 60εκατ. ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 01/09/2011 έως τις 31/10/2011 και η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική, βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.cres.gr, www.epperaa.gr και www.espa.gr . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, τηλ. 210 6603300, e-mail: kvasilak@cres.gr.

 

 

 

______________