Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ECO-DRIVING)


21 Ιουνίου 2007

Το Eco-Driving, αποτελεί έναν έξυπνο τρόπο οδήγησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα οδικά οχήματα. Με την υιοθέτηση απλών μέτρων και τεχνικών από τον οδηγό επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη, καθώς μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου (10-15%) και οι εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων και ενισχύεται η οδική ασφάλεια.

Η Εθνική Δράση για την προώθηση της οικονομικής, οικολογικής και ασφαλούς οδήγησης (Eco-Driving) στην χώρα μας υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Μεταφορών. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Αγγλία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία κ.α. έχουν ξεκινήσει εθνικές δράσεις Eco-Driving με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις μεταφορές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Eco-Driving αποτελεί σήμερα και επίσημα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής της Ε.Ε. για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών και έχει ήδη ενσωματωθεί στην κοινοτική Οδηγία που αφορά στην αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών, ενώ προβλέπεται στην πρόταση Οδηγίας που αφορά στην Ευρωπαϊκή Άδεια Οδήγησης.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης, έχει δημιουργηθεί από το ΚΑΠΕ, ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Eco-Driving (www.ecodriving.gr) και έχει παραχθεί πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, αφίσες). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες: www.ecodriving.gr, www.ecodrive.org και στο ΚΑΠΕ, τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών.