Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

Πικέρμι, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η αναβάθμιση των διαδικασιών των δημοσιών προμηθειών, με ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ενεργειακής αποδοτικότητας, ήταν ο στόχος της συμμετοχής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ στο έργο EFFECT , που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη. Οι ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες προμήθειες / συμβάσεις αποτελούν το αντικείμενο πολλών ευρωπαϊκών ερευνών, οι οποίες αναδεικνύουν και τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο από την υλοποίησή τους.

 

Το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου SEE / EFFECT , σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου, κατήρτισε ένα επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να γνωστοποιήσει στους αντισυμβαλλόμενους των δημοσίων συμβάσεων τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή υλοποίηση Ενεργειακά Αποδοτικών Δημόσιων Προμηθειών [ΕΑΔΠ]. Το επιχειρησιακό σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 

•  Επικαιροποιημένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια για την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών,

•  Μέτρα, πρωτοβουλίες και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση ΕΑΔΠ

•  Δράσεις και προτάσεις για την ενίσχυση της υλοποίησης ΕΑΔΠ

•  Κατάλογο πηγών σχετικής πληροφόρησης.

Το έργο διήρκεσε 3 χρόνια και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Στη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν 8 ενημερωτικά σεμινάρια εκ των οποίων 5 απευθύνονταν σε εκπροσώπους δημοσίου και 3 σε ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των στελεχών τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων για την εφαρμογή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε συμβάσεις δημόσιων προμηθειών.

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει αποσταλεί στα εμπορικά επιμελητήρια της χώρας, ενώ είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου http://www.effectproject.eu/downloads.php