Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΚΑΠΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την προεδρία του δικτύου των ευρωπαϊκών ενεργειακών κέντρων- EnR

 

Πικέρμι, 4 Μαρτίου 2013

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από το ΚΑΠΕ η προεδρία του δικτύου EnR για το έτος 2012, τα πεπραγμένα της οποίας παρουσιάσθηκαν στην 52 η συνάντηση των μελών του. Κατά τη διάρκειας της συνάντησης, που διεξήχθη στη Λισσαβώνα στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Έρευνας & Καινοτομίας και Περιφερειακής & Πολεοδομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού για τις ΑΠΕ, ενώ τα μέλη των ενεργειακών κέντρων χαιρέτισε και ο Πορτογάλος γραμματέας για την Ενέργεια κ. ArturTrindade. Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων υπήρξε ο σχεδιασμός και οι προκλήσεις που προκύπτουν σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναφορικά με τις ενεργειακές πολιτικές, καθώς και τα προγράμματα υποστήριξης για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η 52η συνάντηση υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για το δίκτυο ΕnR, καθώς σηματοδοτήθηκε από την ένταξη του Ρωσικού Κέντρου Ενέργειας, ως 25 ο μέλος του δικτύου. Το Ρωσικό Κέντρο Ενέργειας εκπροσωπήθηκε από τον Αν. Γεν. Διευθυντή κο KirillGadzatsev, ενώ από πλευράς EnR, το έγγραφο ένταξης υπεγράφη από την Τρόικα του Δικτύου, τον Πρόεδρο κ. Κων. Τίγκα /ΚΑΠΕ και τους κ.κ. FidelPerezMontez/IDAE και FrancoisMoisan/ADEME, εκπροσώπους, αντίστοιχα, της ισπανικής προεδρίας του 2011 και της επερχόμενης γαλλικής για το 2013.

 

Η είσοδος του Ρωσικού οργανισμού Ενέργειας αναμένεται να επεκτείνει το πεδίο δράσης του δικτύου και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες που αφορούν στο σχεδιασμό, στη διαχείριση ή στην αναθεώρηση εθνικών μελετών και στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης, επίδειξης ή διάδοσης στους τομείς την ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην τεχνική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία και συντονισμό της προεδρίας του ΚΑΠΕ, μεταξύ εκπροσώπων του δικτύου EnR και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή πάνω από 30 εμπειρογνωμόνων. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τόσο οι προκλήσεις που προκύπτουν για τις ΑΠΕ και την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας μέχρι το 2020 όσο και τα εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης, μέσω των κοινοτικών πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Αναμφισβήτητη επιτυχία της προεδρίας του EnRαπό το ΚΑΠΕ αποτελεί η ανάπτυξη δίαυλου συνεχούς επικοινωνίας, μεταξύ του δικτύου και Ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων, αλλά και η δημιουργία βάσεων συνεργασίας σε θέματα όπως η παρακολούθηση των επιπτώσεων από δράσεις ΑΠΕ & ΕΞΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η προώθηση του μηχανισμού των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

 

www.enr-network.org