Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΟ ΚΑΠΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του έργου “EUROCONTRACT” (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη), διοργανώνει στις 26 Νοεμβρίου 2007, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Ενεργειακές Υπηρεσίες & Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης».

Ο μηχανισμός των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) – διεθνώς Energy Performance Contracting (EPC) – έχει αποδείξει τη βιωσιμότητα του σχετικά με την άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων, με σκοπό την οικονομικά αποδοτική αναβάθμιση ακινήτων και εγκαταστάσεων, έχοντας κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικών δαπανών στον κτιριακό τομέα. Μέχρι σήμερα, ο μηχανισμός ΣΕΑ, που οριοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών προς κάποιον τελικό καταναλωτή ενέργειας, έχει εφαρμοσθεί ανεπαρκώς στην αγορά κτιρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το μεγάλο μέγεθος της αγοράς αυτής και το εκεί σημαντικό δυναμικό της τάξης των 5-10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στην τελική χρήση ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα του προγράμματος EUROCONTRACT για την προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Μηχανισμός Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών σε Ευρωπαϊκές χώρες
Θεσμικό Πλαίσιο, κοινοτικές οδηγίες, ελληνική νομοθεσία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, κατασκευαστές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), ιδιοκτήτες ακινήτων, εταιρείες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας κ.α. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και τη δράση του προγράμματος παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.cres.gr/gr-epc και στο ΚΑΠΕ, κα Ι. Δουνάκη, τηλ. 210 6603212, Fax: 210 6603302, e-mail: dounaki@cres.gr