Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περισσότερο από το 40% της παραγόμενης ενέργειας στην Ευρώπη. Η βελτίωση της κατασκευής του κελύφους, της θέρμανσης και της ψύξης ενός κτιρίου παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να υπερβεί το 25%, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής στα κτίρια.

 

Στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2008 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3661 για τα «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/91/ΕΚ. Η εφαρμογή του νόμου, σε συνδυασμό με την αναμονή της εφαρμογής του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων» (Κ.ΕΝ.Α.Κ) ανοίγει τον δρόμο για την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

 

Το πρόγραμμα GreenBuildingαποτελεί μια πρωτοβουλία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια του τριτογενούς τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και βασίζεται στην σύναψη εθελοντικών συμφωνιών. Ξεκίνησε το 2005 με τη συμμετοχή 15 φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα συμμετέχει με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών επεμβάσεων στα κτίρια και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση στους οργανισμούς που είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι συμμετέχοντες αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, λόγω της εξοικονόμησης χρημάτων και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

 

Το ΚΑΠΕ, ως εθνικός εκπρόσωπος του προγράμματος GreenBuildingστη χώρα μας, διοργανώνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009, στο ξενοδοχείο CROWNEPLAZA, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα, ημερίδα με θέμα «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον κτιριακό τομέα». Κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

  • Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την εναρμόνιση των Κοινοτικών Οδηγιών

  • Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GreenBuilding
  • Οι δυνατότητες βελτίωσης του σχεδιασμού και μείωσης του ενεργειακού κόστους, στα κτίρια του τριτογενούς τομέα

 Η εκδήλωση απευθύνεται σε μηχανικούς, κατασκευαστές, καθώς και εκπροσώπους και στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων του τριτογενούς τομέα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Ι. Δουνάκη, τηλ. 210 6603212, φαξ 210 6603302, e-mail: dounaki@cres.gr

 

______________