Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΤΟ ΚΑΠΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17 Μαΐου 2007

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του έργου ‘’Solar Thermal Energy Service Companies’’, διοργανώνει στις 6 Ιουνίου 2007, στο Ξενοδοχείο «Athens Imperial» (Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη), ημερίδα ενημέρωσης για τις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων.

Οι ΕΠΕΥ είναι ένα νέο είδος επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Γερμανία και στην Αυστρία. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που αφορούν στην εξοικονόμηση και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι ΕΠΕΥ με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων χρηματοδοτούν και εγκαθιστούν στον χώρο μιας επιχείρησης ένα θερμικό ηλιακό σύστημα, προσαρμοσμένο στις ενεργειακές απαιτήσεις της (σε ζεστό νερό, θέρμανση χώρου και ενδεχόμενα σε ηλιακή ψύξη). Στη συνέχεια η επιχείρηση αγοράζει την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια σε ανταγωνιστική τιμή, υποκαθιστώντας (ανάλογα με την περίπτωση) πετρέλαιο, ηλεκτρισμό κ.λπ. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται οι ΕΠΕΥ προέρχονται κυρίως από τον τριτογενή και βιομηχανικό χώρο με υψηλή κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας του ΚΑΠΕ θα παρουσιασθούν:

Στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα του προγράμματος για την προώθηση των ΕΠΕΥ – Θερμικών ηλιακών,

τα υποστηρικτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου (υπολογιστικά εργαλεία, οδηγοί κ.λπ.),

τεχνικά και οικονομικά στοιχεία -παραδείγματα προμελετών για την ελληνική αγορά,

επιτυχημένα παραδείγματα συμβολαίων Θερμικών – ΕΠΕΥ.

Η ημερίδα απευθύνεται σε κατασκευαστές θερμικών ηλιακών συστημάτων, κατασκευαστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), τελικούς χρήστες, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Δ. Μηναδάκη, τηλ. 210 6603311, e-mail: minadaki@cres.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΕΠΕΥ και τη δράση του προγράμματος παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.stescos.org.


____________________

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι

τηλ: 210 6603300, website : http://www.cres.gr, email : cres@cres.gr