Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


Κ.Α.Π.Ε. - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι - Aττικής
Τηλ.: 210 6603300
Fax : 210 6603301-2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 Φεβρουαρίου 2007

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία, που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας, είναι σε θέση να παράσχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ. Εξασφάλισε για την Ελλάδα το σύστημα LIDAR, ένα τεχνολογικό σύστημα αιχμής για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου σε μεγάλα ύψη.

Πρόκειται για ένα από τα 10 συστήματα που λειτουργούν παγκοσμίως και έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την ταχύτητα του ανέμου σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες. Η χρήση του επιλύει το πρόβλημα της εγκατάστασης ιστών σε δυσπρόσιτες περιοχές, με υψηλό κόστος και δυσμενείς συνθήκες εργασίας.

Το σύστημα LIDAR μετρά την ταχύτητα του αέρα, έως και 150μ από το έδαφος, εκπέμποντας καθ΄ ύψος μία δέσμη laser. Ενσωματώνει μονάδες υψηλής τεχνολογίας για την ανάλυση και επεξεργασία σήματος και έχει ειδικές προδιαγραφές για διαρκή και αδιάλειπτη λειτουργία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έχει ακόμα την δυνατότητα πλήρους αυτοματοποιημένης λειτουργίας και σύνδεσης με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Σήμερα, οι σύγχρονες Α/Γ προσεγγίζουν πλέον τα 100μ σε ύψος πλήμνης και η ακριβής μέτρηση της ταχύτητας του αέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για την ακριβέστερη εκτίμηση της ενεργειακής τους απόδοσης, αλλά και για τον προσδιορισμό του πεδίου ροής της ταχύτητας, η οποία καθορίζει τις συνθήκες λειτουργίας της Α/Γ. Το LIDAR έχει παρουσιάσει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα στις συγκριτικές δοκιμές της ταχύτητας του αέρα στο Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ.

Το σύστημα LIDAR που απέκτησε το ΚΑΠΕ κατασκευάστηκε από την αγγλική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων Qinetiq και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων – ΑΚΜΩΝ»).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,
κ. Δ. Φουσέκης τηλ: 210 6603362,
φαξ: 210 6603201
e-mail: infowind@cres.gr, dfousek@cres.gr

____________________