Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ


 

Πικέρμι, 13 Ιουλίου 2010


 

Η ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων κατοικίας, τα οποία θα αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με ταυτόχρονη αναφορά σε μια κοινή μεσογειακή ταυτότητα, είναι ο στόχος του νέου έργου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ IRH - MED ( Innovative Housing in the Mediterranean area ) , που ξεκίνησε τον Ιούλιο στη Ρώμη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου- MED .

 

Το έργο θα έχει διάρκεια τριών χρόνων και προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου Ευρώ, που θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις συμμετέχουσες χώρες. Περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της εφαρμογής αρχών αειφόρου δόμησης σε κτίρια κατοικιών στην περιοχή της Μεσόγειου . Συνολικά θα συμμετέχουν 10 εταίροι από την Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και Κροατία, κάτω από τον συντονισμό του Καταλανικού κέντρου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

 

Οι περισσότερες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των μικρών αποθεμάτων νερού και της έντονης ανοικοδόμησης ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων. Ωστόσο, κάθε περιοχή έχει αναπτύξει μεμονωμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου δόμησης, καθώς δεν υπάρχει κοινό σχέδιο δράσης. Στόχος του IRH - MED είναι να συνεισφέρει στην εδραίωση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης στην αξιολόγηση κτιρίων κατοικίας, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων, ειδικά προσαρμοσμένων για τις χώρες της Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν οι αρχές συστήματος αξιολόγησης κτιρίων που θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των αρχών της αειφόρου δόμησης και θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,
κ. Μάρκος Δαμασιώτης, τηλ 210 6603325,
e - mail : mdamas
@cres.gr

 

 

 

______________