Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


Κ.Α.Π.Ε. - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι - Aττικής
Τηλ.: 210 6603300
Fax : 210 6603301-2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα του ΚΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία

Τεράστια είναι τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να επιφέρουν τα ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτροκινούμενα συστήματα στη βιομηχανία, καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας που εξασφαλίζουν κυμαίνεται από 10%-50%.

Το πρόγραμμα Motor Challenge, που υποστηρίζεται από τα Ενεργειακά Κέντρα 15 Ευρωπαϊκών χωρών, είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του οποίου οι βιομηχανίες δέχονται βοήθεια για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των ηλεκτροκινούμενων συστημάτων τους.

Το ΚΑΠΕ, συντονίζοντας τις δράσεις του προγράμματος στην Ελλάδα, διοργανώνει στις 30 Ιανουαρίου 2007 την ημερίδα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ηλεκτροκινούμενων συστημάτων στην βιομηχανία» στο ξενοδοχείο Holiday Inn (Μιχαλακοπούλου 50).

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ηλεκτροκινούμενα συστήματα μπορούν να γίνουν Mέλη του προγράμματος, που παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη, δημόσια αναγνώριση και προβολή στους οργανισμούς που είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα μέλη θα βοηθηθούν να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες, μέσω οικονομικά αποδοτικών μέτρων. Οι εταιρείες που προμηθεύονται εξοπλισμό μηχανοκίνησης, σχετικό με τα παραπάνω συστήματα, μπορούν να γίνουν υποστηρικτές (Endorsers) και να βοηθήσουν τα μέλη του προγράμματος να αντεπεξέλθουν στις δεσμεύσεις τους.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δημόσια αναγνώριση για την συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Ι. Δουνάκη τηλ. 210 6603212, fax 210 6603308, e-mail: dounaki@cres.gr και στην ιστοσελίδα www.cres.gr/motorchallenge.

 

____________________