Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 


Πικέρμι, 23 Ιουνίου 2016

 

 

Μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.article7eed.eu στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENSPOL! στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Πρόκειται για μια εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και με τα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής από όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα απ’ αυτή.

 

Ο στόχος είναι να είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό, ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας, να υπάρξει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής της πολιτικής. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.article7eed.eu οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν και να συζητήσουν τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις τους γύρω από το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας, να αναζητήσουν πληροφορίες και υλικό, να δημοσιεύουν σχόλια, ερωτήσεις και πληροφορίες σε όλες τις σελίδες της πλατφόρμας.

 

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και δικτύων διανομής, περιφερειακές και τοπικές αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες και κλαδικές ενώσεις, δημοσιογράφους, οργανώσεις καταναλωτών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: contact@enspol.eu

 

___________