Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ

 

 

 

Πικέρμι, 2 Μαΐου 2011

 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, σ ύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, προβλέπεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ θα γίνονται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, ενώ τα Κράτη-Μέλη υποχρεώνονται να αναπτύξουν και να αναγνωρίσουν αμοιβαίως σχήματα διαπίστευσης και πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ (Θερμικά ηλιακά, Φωτοβολταϊκά, Λέβητες βιομάζας και Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας).

 

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο QualiCert -«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποτελεί μία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την προώθηση στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενός κοινού πλαισίου πιστοποίησης των προσόντων για τους εγκαταστάτες των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια. Στο πλαίσιο του έργου παρήχθη το Εγχειρίδιο QualiCert το οποίο παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση των σχημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού των εγκαταστατών των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια, πρώτα σε ευρωπαϊκό και κατόπιν σε εθνικό επίπεδο.

 

Τα συμπεράσματα του Εγχειριδίου, καθώς και τα επακόλουθα ενός κοινού σχήματος πιστοποίησης ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού των εγκαταστατών των μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια θα αξιολογηθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαίου 2011 και ώρα 17:00 - 20:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστήμιου 52, Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Μ. Χαμπερή, τηλ. 210 6603341, e - mail: mchaber@cres.gr

 

 

 

______________