Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

9 Απριλίου 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τα ελληνικά νοικοκυριά καλούνται να συμβάλουν στην γενικότερη προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμμετέχοντας στην έρευνα που διεξάγει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΚΑΠΕ και συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cres.gr/REMODECE. html

Σήμερα, σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, διεξάγεται έρευνα, στο πλαίσιο του έργου REMODECE , με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων ηλεκτρικής κατανάλωσης σε νοικοκυριά. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία λογισμικού που θα παρέχεται στο διαδίκτυο και θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και να τη συγκρίνουν με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί η κατανάλωση και θα προταθούν νέα μέτρα ή η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων για τη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης συσκευών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα των οικιακών συσκευών και του φωτισμού, τα τελευταία 10 χρόνια η κατανάλωση ενέργειας στο μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 2% κάθε έτος. Ορισμένοι από τους λόγους αυτής της αύξησης σχετίζονται με τον υψηλό βαθμό βασικής άνεσης και ευκολιών, καθώς και με την ευρεία χρήση σχετικά νέων τύπων φορτίων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, κτλ.), που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Στην Ελλάδα το έργο REMODECE διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ επιχειρώντας να καταγράψει την ηλεκτρική κατανάλωση στα νοικοκυριά της χώρας μας, και να εκτιμήσει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει στον οικιακό τομέα. Η συλλογή στοιχείων γίνεται με την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε δείγμα κατοικιών και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών στην έρευνα και η διαθεσιμότητα ποιοτικών δεδομένων αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του έργου http://www.isr.uc.pt/~remodece/ ή στο ΚΑΠΕ, κ. Γ. Μαρκογιαννάκη, e-mail:gmarko@cres.gr