Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

13 Δεκεμβρίου 2011

 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, με σκοπό την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την υλοποίηση έργων και δράσεων των Ο.Τ.Α.

Η συμφωνία αυτή εγκαινιάζει τη στρατηγική σύμπραξη των δύο οργανισμών για την από κοινού προώθηση δράσεων και έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποσκοπώντας στη δημιουργία συνθηκών ανάκαμψης και ενίσχυσης της ανάπτυξης σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας αφορά σε υπάρχοντα έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου € 210 εκ., ενώ μελλοντικά προβλέπεται να επεκταθεί και σε νέα. Αναλυτικά η αρχική συνεργασία αφορά την προώθηση της υλοποίησης των ακόλουθων Προγραμμάτων:

 

  • Πρόγραμμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΕΠΑΕ-ΕΣΠΑ, στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει ορισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Στο Πρόγραμμα αυτό, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 70% και η ιδία συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο 30%. Το Τ.Π. & Δ. θα αναλάβει την κατά περίπτωση χρηματοδότηση της αναφερόμενης ιδίας συμμετοχής των Ο.Τ.Α., σε ποσοστό μέχρι 30% των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται στα € 100 εκ.

 

  • Πρόγραμμα: «Αστικές Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ, στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Στο Πρόγραμμα αυτό η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100%, αλλά ενδεχομένως να προκύψουν δαπάνες, απαραίτητες μεν για την πληρέστερη σχεδίαση και υλοποίηση των έργων, αλλά μη επιλέξιμες στο Πρόγραμμα, ως μη ενεργειακές. Τις δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτήσει το Τ.Π. & Δ. κατά περίπτωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων και των μη επιλέξιμων δαπανών εκτιμάται στα € 75 εκ.

 

  • Πρόγραμμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρόταση του Τ.Π. & Δ και θα χρηματοδοτηθεί, κυρίως, από το ίδιο. Με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ θα υποβληθεί επίσης προς ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα θα αναζητηθεί η περαιτέρω χρηματοδοτική του μόχλευση και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται στα € 25 εκ.

 

Σχετικά με το θέμα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το μεγαλύτερο, ανεκμετάλλευτο, ανεξάντλητο εθνικό κοίτασμα ενέργειας. Άλλωστε η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Η εξοικονόμηση αποτελεί κορυφαίο εθνικό αναπτυξιακό πυλώνα για τη μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών αλλά και για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Στρατηγική μας επιλογή είναι να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων σε δράσεις ενεργειακής θωράκισης κτηρίων και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Η συνεργασία του Κ.Α.Π.Ε., φορέα υψηλής ενεργειακής τεχνογνωσίας και του Τ.Π. & Δ. φορέα σπουδαίας οικονομικής στήριξης της αυτοδιοίκησης, αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών πόρων σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών».

 

Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δήλωσε σχετικά: «Το Τ.Π. & Δ, στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, αναλαμβάνει δυναμική πρωτοβουλία και πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης, παρέχοντας αποφασιστικά την οικονομική του υποστήριξη σε νέα έργα. Η συνεργασία του με το Κ.Α.Π.Ε ισχυροποιεί τις κοινές δράσεις και μεγιστοποιεί το προσδοκώμενο θετικό αποτέλεσμα στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο».

 

«Σε μια δύσκολη για τη χώρα οικονομική συγκυρία» σημειώνει ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Ε. καθηγητής κ. Ματθαίος Σανταμούρης,«συμβάλλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και ενισχύουμε την κινητικότητα της αγοράς διοχετεύοντας 200 εκ. ευρώ για έργα που θα δημιουργήσουν χρήσιμες υποδομές για τους πολίτες. Έργα που ακολουθούν ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες και θα ανακινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία στην ελληνική περιφέρεια, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας».

 

Πληροφορίες για το Τ.Π. & Δανείων

 

Το Τ.Π. & Δανείων αποτελεί αυτόνομο ειδικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου και Κοινωνικού συμφέροντος καθώς και στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Λειτουργεί -από το 1919- υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και όλα αυτά τα έτη, έχει να επιδείξει μία πολύπλευρη συμβολή στα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας σε υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, πλατείες, ύδρευση, αποχέτευση κ.α.) καθώς και στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας για δημοσίους υπαλλήλους.

 

Πληροφορίες για το Κ.Α.Π.Ε.

 

Το K.A.Π.E. λειτουργεί από το 1987 ως το εθνικό ερευνητικό Κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές, την Ορθολογική Χρήση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει παρουσιάσει πρωτότυπο ερευνητικό έργο και μεγάλο αριθμό συμβολαίων που υλοποίησε για την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυβερνήσεις Τρίτων Χωρών σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων. Υποστηρίζει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και αναπτύσσει την εφαρμοσμένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες ενισχύοντας τη διασύνδεση τους με το χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων.

_____________