Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρωπαϊκά βραβεία
για ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές

Στην ΕΕ των 27 χωρών, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους κυκλοφορητές για θέρμανση στις κατοικίες ανέρχεται σε περισσότερα από 50 TWh ανά έτος και φθάνει σε εκπομπές CO2 τα 30 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται από τους κυκλοφορητές είναι ίση με το 2% της γενικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και ευθύνεται για ποσοστό μέχρι και 15% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών.

Σήμερα, η χρήση νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στους κυκλοφορητές μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μέσα στην Ευρώπη. Σε μια προσπάθεια για την προώθηση των τεχνολογιών αυτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Energy + Pumps -«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», απονεμήθηκαν, κατά τη διάρκεια της διεθνούς εμπορικής έκθεσης Mostra Convegno στις 11 Μαρτίου 2008 στο Μιλάνο, τα βραβεία Energy + 2008. Οι κυκλοφορητές που απέσπασαν διακρίσεις καταναλώνουν 80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ένα κοινό σύστημα.

Βραβεύτηκαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες κυκλοφορητών, ανάλογα με το μέγεθος της ροής, ενώ δόθηκε βραβείο και για τους ενεργειακά αποδοτικούς λέβητες συμπύκνωσης και για την πιο επιτυχημένη εκστρατεία προώθησης αυτών των προϊόντων. Τα βραβεία των καλύτερων ενεργειακά αποδοτικών κυκλοφορητών κέρδισαν οι κυκλοφορητές Grundfos Alpha 2 25-40 , Grundfos Alpha 2 25-50 και WILO Stratos 25/1-6 , ενώ στην κατηγορία για τους λέβητες συμπύκνωσης το βραβείο απονεμήθηκε στο μοντέλο Solvis Pur 356-20 . Εκτός από το υψηλό επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας, τα προϊόντα που επιλεχθήκαν είναι φιλικά προς το χρήστη και εύκολο να εγκατασταθούν, ενώ, λόγω της μείωσης στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η επένδυση αποπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το βραβείο για την καλύτερη εκστρατεία προώθησης δόθηκε στην HeizungsCheck από την περιφερειακή κυβέρνηση του Σάλτζμπουργκ, για την επιτυχή διάδοση των νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης.

Στόχος του έργου Energy + Pumps, που στην Ελλάδα υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ είναι να κάνει τους ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα να φέρει σε επαφή κατασκευαστές, εγκαταστάτες και αγοραστές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβευθέντα προϊόντα και το πρόγραμμα Energy + Award υπάρχουν στην ιστοσελίδα : www.energypluspumps.eu