Σύνδεσμοι

 

Επίσημη ιστοσελίδα έργου pro-EE:   http://www.pro-ee.eu
Πρόγραμμα Intelligent Energy for Europe:   http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα:   http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=533&language=el-GR
Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΠΔΠ:   http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
Εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΠΔΠ:   http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
Copyright © ΚΑΠΕ - 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής - Tηλ.: 210 6603300