cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Ευρωπαϊκά

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το KAΠE έχει ήδη συμμετάσχει σε περισσότερα από 400 ευρωπαϊκά έργα τα οποία στην πλειοψηφία τους πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 4ου, 5ου και 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Κοινότητας και αφορούν κυρίως έργα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, επιδεικτικά και πιλοτικά έργα, μελέτες ανάλυσης ενεργειακής πολιτικής, ανάπτυξη ενεργειακών πληροφορικών συστημάτων και ενεργειακών μοντέλων. Αντίστοιχα στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων όπως το ‘LIFE’ & ‘Intelligent Energy for Europe’ το ΚΑΠΕ συμμετέχει σε έργα ανάλυσης και ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ/ΕΞΕ καθώς και σε δράσεις διάδοσης και προώθησης των τεχνολογιών αυτών.

RES2H2

Το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς φορείς υλοποίησε μία πιλοτική εγκατάσταση για παραγωγή, αποθήκευση και εμφιάλωση υδρογόνου από αιολική ενέργεια. Η εγκατάσταση αναπτύχθηκε στο πάρκο δοκιμών ανεμογεννητριών του ΚΑΠΕ στην Κερατέα Αττικής.

EUROCONTRACT

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο κοινοτικό έργο EUROCONTRACT που αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας για την προώθηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος του έργου είναι η ουσιαστική συνεισφορά στην επιτάχυνση και ωρίμανση της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη, μέσω της ανάπτυξης, τυποποίησης και τελικά προώθησης των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

HYPOS- DILETR

Η εξ αποστάσεως κατάρτιση (distance learning) στο πεδίο των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής (ΥΣΗ) ήταν ο κύριος στόχος του έργου με τίτλο: «Δομή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στον Σχεδιασμό & την Λειτουργία των ΥΣΗ» (HYPOS-DILETR). Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με επιτυχία από 9 οργανισμούς από 7 ευρωπαϊκές χώρες με το συντονισμό του ΚΑΠΕ, και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Leonardo da Vinci” της Γ.Δ. για την Εκπαίδευαη και τον Πολιτισμό.

SOLPOOL

Οι πισίνες εξωτερικού χώρου αποτελούν εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις. Στην Ευρώπη, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των πισινών αυτών ξοδεύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια € για τη θέρμανσή τους. Στις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές η θέρμανση επιτυγχάνεται με τη χρήση συμβατικών καύσιμων / πετρέλαιο. Εντούτοις, ένας από τους πιο ιδανικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους θέρμανσης θα μπορούσε να είναι η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού στις πισίνες.

Bioenergy chains

Στόχος του έργου, με τίτλο "Αλυσίδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, προερχόμενης από πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες, στη Νότιο Ευρώπη", οποίο το ΚΑΠΕ υλοποίησε στο πλαίσιο του 5ου Π.Π., είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση σχημάτων παραγωγής ενέργειας μέσω θερμοχημικής μετατροπής της βιομάζας. Για το σκοπό αυτό καλλιεργούνται επιλεγμένες πολυετείς καλλιέργειες στην Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συγκομίζονται διαδοχικά ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή διαθεσιμότητα πρώτης ύλης σε ετήσια βάση.

GREEN-IT

Το ΚΑΠΕ συντονίζει το κοινοτικό έργο GREEN-IT «Green initiative for energy efficient eco-products in the construction industry» («Πράσινη Πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά προϊόντα στη βιομηχανία δόμησης») το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Intelligent Energy - Europe («Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»). Κύριος στόχος του GREEN-IT είναι να εισαγάγει την ενεργειακή σήμανση στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό τομέα δομικών προϊόντων και συστημάτων.

TREATISE-Αειφόρες Μεταφορές

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ενεργειακά κέντρα και φορείς με σημαντική και πολυετή εμπειρία σε δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των μεταφορών, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό έργο TREATISE.

GreenBuilding

O κτιριακός τομέας θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα GreenBuilding στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στον κτιριακό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη.

© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer