cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Ενεργειακές μετρήσεις

Το ΚΑΠΕ διαθέτοντας τον κατάλληλα διαπιστευμένο εξοπλισμό εκτελεί μετρήσεις δομικών στοιχείων και υλικών αναφορικά με τις ενεργειακές τους αποδόσεις ενώ αντίστοιχα διενεργεί διαπιστευμένες μετρήσεις τόσο σε παθητικά ηλιακά συστήματα όσο και σε δομικά συστήματα στα οποία έχουν ενσωματωθεί εφαρμογές ΑΠΕ. Επίσης παρέχονται ενεργειακές μετρήσεις για λέβητες συμβατικών & στερεών καυσίμων, καθώς και για θερμικά ηλιακά συστήματα. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς και απόδοσης των δομικών υλικών και συστημάτων.

Αερισμός

Το δωμάτιο ελέγχου εσωκλιματικών συνθηκών που διαθέτει το ΚΑΠΕ, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων και μελετών σε θέματα θερμικής άνεσης χώρων, ενώ μελετάται ακόμη η επίδραση των διαφόρων υλικών και συστημάτων στις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης καθώς και με τη χρήση του κατάλληλου φορητού εξοπλισμού ακόμη και σε υπαίθριους χώρους.

Ανάλυση καυσαερίων - Εκπομπές αερίων ρύπων

Το ΚΑΠΕ, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διενεργεί επιτόπιες μετρήσεις των εκπομπών αερίων ρύπων σε μονάδες καύσης και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λειτουργίας των μονάδων και την υπέρβαση ή όχι των σχετικών ορίων.

Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών

Η ανάγκη που προκύπτει συχνά για την καταγραφή και αποτίμηση των ηλεκτρικών καταναλώσεων σε σταθμούς ενέργειας μέσης τάσης ή ακόμη και σε πίνακες χαμηλής τάσης, ικανοποιείται με την υπηρεσία αυτή που παρέχει το ΚΑΠΕ καθώς διαθέτει τον κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των μετρήσεων αυτών.

Δομικά υλικά & συστήματα

Το εργαστήριο Κτιριακού Κελύφους και Εσωκλίματος του τμήματος Κτιρίων του ΚΑΠΕ, αποσκοπεί στην προώθηση του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο μέσω του ελέγχου και της διερεύνησης βελτίωσης υφιστάμενων δομικών συστημάτων όσο και της ανάπτυξης καινοτόμων δομικών στοιχείων και υλικών.

Συντελεστής ανακλαστικότητας

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που διαθέτει το ΚΑΠΕ, του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει υπό τη μορφή υπηρεσίας τη μέτρηση του συντελεστή ανακλαστικότητας στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο φάσμα, σε υλικά διαφόρων τύπων τα οποία μπορούν να έχουν υποστεί τόσο θερμομηχανική επεξεργασία όσο και να αποτελούν μια σύνθετη κατασκευή υλικού με πολλαπλά στρώματα διαφορετικών υλικών.

Βαθμός απόδοσης-Θερμικές απώλειες λεβήτων

Το εργαστήριο αξιολόγησης τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ του ΚΑΠΕ, διενεργεί δοκιμές σχετικά με την εκτίμηση των απωλειών θερμότητας στα καυσαέρια λεβήτων ατμού, θερμού νερού και ρευστών μεταφοράς θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα.

Φωτισμός

Η διάταξη του τεχνητού ουρανού που διαθέτει το ΚΑΠΕ, χρησιμοποιείται για την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συνθηκών φωτισμού στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κτιρίων και άλλων κατασκευών, με τη χρήση μοντέλων υπό κλίμακα ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται υπολογιστικά προγράμματα, για την προσομοίωση των συνθηκών φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων και την απόδοση των συστημάτων φωτισμού τόσο φυσικού όσο και τεχνητού.

Θερμικές ανομοιομορφίες & θερμογραφήσεις

Για τον εντοπισμό και την εκτίμηση σημαντικών θερμικών απωλειών σε σημεία του κελύφους αλλά και των αντίστοιχων θερμικών εκπομπών του εξοπλισμού, το ΚΑΠΕ διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό ώστε να εκτελεί την υπηρεσία αυτή και να παραδίδει στον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών.

Συνθήκες άνεσης

Το δωμάτιο ελέγχου εσωκλιματικών συνθηκών που διαθέτει το ΚΑΠΕ, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων και μελετών σε θέματα θερμικής άνεσης χώρων, ενώ μελετάται ακόμη η επίδραση των διαφόρων υλικών και συστημάτων στις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης καθώς και με τη χρήση του κατάλληλου φορητού εξοπλισμού ακόμη και σε υπαίθριους χώρους.

© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer