cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Εκτίμηση δυναμικού οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοενέργειας

Το ΚΑΠΕ έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε θέματα παραγωγής βιοενέργειας έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει μελέτη εκτίμησης του δυναμικού οργανικών αποβλήτων από κτηνοτροφικές γεωργικές, δασικές και αγροτοβιομηχανικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την διαχείριση αποβλήτων και την παραγωγή βιοενέργειας. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την εκπόνηση του έργου και θεωρείται απαραίτητη καθώς θα εξετάσει και αναλύσει πιθανά και εναλλακτικά σενάρια για το σχεδιασμό του έργου.

Ως δυναμικό οργανικών αποβλήτων μπορεί κανείς να θεωρήσει την απολήψιμη ποσότητα φυτικών, δασικών υλών, ζωικών και αστικών λυμάτων, υποπροϊόντων βιομηχανικής επεξεργασίας ή δημοτικών στερεών απορριμμάτων.

Για τον ακριβή προσδιορισμό του δυναμικού βιομάζας, αυτό διακρίνεται σε:

 • Θεωρητικό δυναμικό , το οποίο αποτελεί το μέγιστο ποσό των αποβλήτων που μπορεί να παραχθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 • Διαθέσιμο δυναμικό, το οποίο αποτελεί το ποσοστό του θεωρητικού δυναμικού που μπορεί να αποληφθεί με βάση τοπικούς (π.χ. μορφολογία εδάφους) και άλλους (π.χ. ανταγωνιστικές χρήσεις) περιορισμούς.
 • Tεχνικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό, το οποίο είναι το ποσοστό του διαθέσιμου δυναμικού, που μπορεί να αξιοποιηθεί με τα υφιστάμενα τεχνικά μέσα.
 • Οικονομικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό, το οποίο είναι το ποσοστό του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού, που είναι και οικονομικά εκμεταλλεύσιμο.

Όσο αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα, το δυναμικό ορίζεται σε μονάδες βάρους ή όγκου, και υπολογίζεται με βάση το είδος και την ηλικία του ζώου και την αναγωγή αυτών σε μονάδα ζώντος βάρους (Livestock Unit - LU), που αντιπροσωπεύει την Holstein Frisian cow, βάση των ευρωπαϊκών προτύπων.

Τα απόβλητα των αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων υπολογίζονται με βάση τα Δανικά πρότυπα και εξαρτώνται ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας το είδος και των παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης.

Η ακριβής εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού των οργανικών αποβλήτων εκφράζεται σε GWh, MJ, ή kcal ανά τόνο και υπολογίζεται από το ποσοστό των ολικών στερεών, το ποσοστό των πτητικών στερών, το ποσοστό του βιοαποικοδομήσιμου τμήματος του λόγου των πτητικών στερεών/ολικών στερεών και το ειδικό ενεργειακό περιεχόμενο ανάλογα με το είδος του αποβλήτου, το οποίο εκφράζεται σε κυβικά CH4/kg πτητικών στερεών.

Μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικού των οργανικών αποβλήτων

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

 1. Σύντομη περιγραφή της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία) σε επίπεδο Περιφέρειας και Νομού.
 2. Αναφορά στις αποδόσεις σε γεωργικά προϊόντα. Οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί ως ο μέσος όρος των τελευταίων πέντε ετών.
 3. Αναφορά στην υπάρχουσα υποδομή των κτηνοτροφικών μονάδων και σε ζωοτεχνικά στοιχεία –αποδοτικότητα των μονάδων
 4. Αναφορά στον αριθμό κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων, στην ονομαστική δυναμικότητα αυτών κατά κλάση μεγέθους, χωροθέτηση αυτών σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος με την χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS)
 5. Αναφορά στις ποσότητες μεταποίησης και επεξεργασίας των αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
 6. Διάγραμμα ροής διαδικασιών στις αγροτοβιομηχανικές εκμεταλλεύσεις για την αναγνώριση και εκτίμηση των παραπροϊόντων
 7. Καθορισμός των διαφόρων τύπων οργανικών αποβλήτων, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τη τροφοδοσία της μονάδας για παραγωγή βιοενέργειας
 8. Αναγνώριση και προσδιορισμός των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση μιας μονάδος παραγωγής βιοενέργειας
 9. Καθορισμός μιας σειράς ρεαλιστικών παραδοχών, βάσει των οποίων εξάχθηκαν ποσοτικές εκτιμήσεις για τις συνολικές (θεωρητικό δυναμικό) και τις πραγματικά διαθέσιμες (τεχνικό δυναμικό) ποσότητες κάθε συγκεκριμένου τύπου βιομάζας.
 10. Συγκέντρωση τεχνικοοικονομικών στοιχείων και στοιχείων κόστους πρώτων υλών βιομάζας (οικονομικό δυναμικό). Τα στοιχεία αυτά αποτιμούνται με βάση:

 11. • τα στοιχεία πρωτογενούς παραγωγής (Πηγή: ΕΣΥΕ, Διευθύνσεις Γεωργίας, Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς )
  • τις παραδοχές που αναφέρθηκαν ανωτέρω
  • τις αναφορές της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.

Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο στην ελληνική αγορά όπως ιδιώτες, επενδυτές, συνεταιρισμούς, Οργανισμούς. Ιδρύματα, ΟΤΑ και Πολιτεία) όσο και στην εξωτερική αγορά περιλαμβάνοντας και την τεχνική βοήθεια προς ιδιώτες και οργανισμούς Τρίτων Χωρών.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο εκπόνησης της απαραίτητης Τεχνικό-οικονομικής μελέτης ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου την οποία επίσης παρέχει το ΚΑΠΕ, υπό τη μορφή υπηρεσίας.

Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας

Πληροφορίες:
Τμήμα Βιομηχανίας & Μετρήσεων ΕΞΕ
e-mail:infobiogas@cres.gr  

 

Αρχή της σελίδας
© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer