Διάδοση των συστημάτων Ηλιακού Κλιματισμού μικρής και μεσαίας κλίμακας στον οικιστικό και τριτογενή τομέα.
 

Διάρκεια έργου:
Ιανουάριος 2007 – Δεκέμβριος 2009

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία των κλιματιστικών συστημάτων αυξάνεται δραματικά και αναμένεται να έχει τετραπλασιαστεί έως το 2020. Σε αυτή την αυξανόμενη αγορά, η χρήση του ηλιακού κλιματισμού παρουσιάζει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου:

 • Ανάπτυξη της αγοράς μικρού και μεσαίου μεγέθους συστημάτων ηλιακού κλιματισμού.
 • Εστίαση στον οικιστικό τομέα, συνδυάζοντας παροχή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση - κλιματισμό χώρου.
 • Επίλυση των κυριότερων εμποδίων:
  • περιορισμένη γνώση των επαγγελματιών και
  • απουσία πληροφόρησης του κοινού.
 • Σχεδιασμός προτάσεων και δημιουργία μέσων ενίσχυσης ανάπτυξης της αγοράς.
 • Δράσεις προώθησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στους επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού (εταιρίες, εγκαταστάτες, τεχνικούς).
 • Στους επενδυτές
 • Στους αρμόδιους φορείς.

Συνεργάτες:
- target GmbH / Γερμανία - Συντονιστής
- AEE-Institute for Sustainable Technologies / Αυστρία
- Ambiente Italia srl / Ιταλία
- CRES – Centre for Renewable Energy Sources / Ελλάδα
- EVE – Ente Vasco de la Energia / Ισπανία
- Federation of European Heating and Air Conditioning Associations/Ολλανδία
- Fraunhofer-Gesellschaft e.v. / Γερμανία
- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovacao / Πορτογαλία
- Politechnico di Milano / Ιταλία
- Province Lecce / Ιταλία
- Sistemes Avancats D’Energia Solar Termica SCCL / Ισπανία
-
- TECSOL S.A. / Γαλλία
- University of Ljubljana / Σλοβενία

Υπεύθυνος έργου για την Ελλάδα

Βασιλική Δρόσου drosou@cres.gr

Ιστοσελίδα προγράμματος:
http://www.solair-project.eu

 
 

Copyright © CRES - 19th Khm Marathonos Av - tel: +30 210 6603300