• +30 210 6603300
  • cres@cres.gr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό-οικονομικές αναλύσεις & μελέτες

Το ΚΑΠΕ διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και το αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό, προχωράει κατόπιν αιτήματος και στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας για την ανάπτυξη σταθμού παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στις μελέτες αυτές εξετάζονται τόσο θέματα τεχνολογικά και γεωφυσικά όσο και νομοθετικά και οικονομικά που αφορούν κυρίως τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης περιλαμβάνει αρχικά το στάδιο της ανάλυσης του δυναμικού της επιλεχθείσας μορφής ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική, νερό) στην υπό μελέτη περιοχή, τη διεξαγωγή μιας μελέτης σκοπιμότητας με την ταυτόχρονη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων ενεργειακών στοιχείων και τελικά διαστασιολόγησης του προτεινόμενου σταθμού παραγωγής ενέργειας και υπολογισμού των ενεργειακών αποδόσεων ώστε να εκτιμηθεί ο συντελεστής απόσβεσης της επένδυσης και το οικονομικό οφέλους που προκύπτει. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο επενδυτή να επιλέξει να προχωρήσει στην ανάθεση ενός μόνο σταδίου της μελέτης (π.χ. μελέτη σκοπιμότητας), εφόσον αυτός επιθυμεί αρχικά να διερευνήσεις τις δυνατότητες, βιωσιμότητα και οικονομική απόδοση ενός έργου σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή πιθανώς και με τη χρήση πέρας της μίας τεχνολογίας ΑΠΕ (LINK ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕ).

Τέλος, χρειάζεται να επισημανθεί ότι με την εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών το ΚΑΠΕ δύναται να παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου και ταυτόχρονη τεχνική υποστήριξη για την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.