Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας


ΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΟΔΕΥΕΙ 800 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!!!

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού που ξοδεύουμε σε ενέργεια είναι σπατάλη καυσίμων και χρημάτων. Παράλληλα, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο- άνθρακα-λιγνίτη) τα οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη μερικές απλές συμβουλές μπορούμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας από 10-50%, με ταυτόχρονη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης του κτιρίου μας και αποδίδουν οικονομικά οφέλη. Ενημερωθείτε για τα μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε ξεκινώντας από την θερμομόνωση του κτιρίου σας, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις συσκευές που χρησιμοποιείτε και τον φωτισμό. Παράλληλα, ενημερωθείτε για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο κτίριό σας, βοηθώντας το περιβάλλον και διατηρώντας τον φυσικό πλούτο μας.

Η ιστοσελίδα σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μειώσετε την σπατάλη και σας βοηθάει να ποσοτικοποήσετε τα οικονομικά σας οφέλη παρέχοντας χρήσιμα υπολογιστικά εργαλεία, φιλικά στο χρήστη, ώστε να μάθετε τι πραγματικά πληρώνετε σε λογαριασμούς Ηλεκτρισμού, καθώς και την εξοικονόμηση που μπορείτε να πετύχετε άμεσα, απολαμβάνοντας :

Άμεσο οικονομικό όφελος με μειωμένους λογαριασμούς

Κοινωνικό όφελος

Άμεσο περιβαλλοντικό όφελος