Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΕΧΩΔΕ)
http://www.minenv.gr

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
http://www.rae.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
http://www.ppc.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ)
http://www.desmie.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
http://www.cres.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)
http://www.climate.noa.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ)
http://www.antagonistikotita.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ GREENPEACE
http://www.greenpeace.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (RENES)
http://www.ntua.gr/renes/renesgrk


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/

MANAGENERGY - AN INITIATIVE OF THE EC / DG ENERGY & TRANSPORT
http://www.managenergy.net

THE EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION (EREF)
http://www.eref-europe.org

AGORES - A GLOBAL OVERVIEW OF RES
http://www.agores.org

OPET NETWORK - Organisations for the Promotion of Energy Technologies
http://www.opet-network.net

EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA)
http://www.ewea.org

EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION (ESHA)
http://www.esha.be

EUROPEAN FORUM FOR RES (EUFORES)
http://www.eufores.org

DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION
http://www.windpower.dk

EUROPEAN SOLAR INDUSTRY FEDERATION
http://erg.ucd.ie/esif/esif.htmlΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

GREENPEACE
http://www.greenpeace.org

A GLOBAL OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGY SOURCES (AGORES)
http://www.agores.org

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
http://www.unfccc.int

RENEABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM (RECS)
http://www.recs.org

AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION
http://www.awea.org

CENTER FOR RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY
http://www.crest.org

NEWS MAGAZINE FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT
http://windpower-monthly.com

 

 top