Ηλεκτρισμός Φωτισμός Φυσικός Φωτισμός
 
Φωταγωγοί
15  

Οι φωταγωγοί εισάγουν το φυσικό φως σε χώρους όπου είναι δύσκολη η διείσδυση φυσικού φωτός με άλλο τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη φωταγωγών με ποικιλία διαστάσεων.

 

Εν γένει οι φωταγωγοί θα πρέπει να έχουν επιφάνειες ανακλαστικές.

 

Τα δε ανοίγματα που βλέπουν σε αυτούς συνιστάται να έχουν στην ποδιά τους ανακλαστήρα, ώστε να διοχετεύεται το φως στους εσωτερικούς χώρους.


   

-----

ΠΗΓΗ: CLEAR (Comfortable Low Energy ARchitecture) multimedia teaching package for daylighting and the achievement of comfort through energy efficient design in architecture (part funded by the European Commission under contract no. ASI/KLB7-301/97/0126-44)


www.learn.londonmet.ac.uk/packages/clear/about/index.html

--

Η απόδοσή των φωταγωγών μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη ανακλαστήρα στην κορυφή τους (είσοδο του φωτός), ο οποίος να εκτρέπει τις ηλιακές ακτίνες προς τα κάτω. Για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση μπορεί να συνοδεύονται από ηλιοστάτη (συσκευή η οποία φέρει καθρέπτη και η οποία ακολουθεί την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια τις ημέρας).

 

ΠΗΓΗ: SolaLighting Limited Sales & marketing UK & Eire for Solatube® tubular skylights
www.solalighting.com

 


Για το φωτισμό ενός ή και περισσότερων ορόφων μπορεί να χρησιμοποιηθούν σωλήνες-φωταγωγοί (φωτο-σωλήνες). Η μέγιστη απόδοσή τους εξασφαλίζεται σε περιορισμένο μήκος φωτο-σωλήνα, ανάλογα με τον τύπο και τον κατασκευαστή.

 

Σε πολλές περιπτώσεις οι φωταγωγοί μπορεί να συνεισφέρουν και στον φυσικό αερισμό ενός χώρου.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300