Πρόγραμμα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

 
To Kέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»).

 

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (υφιστάμενα δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής.