Το πρόγραμμα GreenBuilding  
 

Το πρόγραμμα GreenBuilding


O κτιριακός τομέας θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα GreenBuilding στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στον κτιριακό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη.

 

Συγχρόνως, η βελτίωση της θέρμανσης και της ψύξης στα κτίρια, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή θα συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στα κτίρια.

 

Το πρόγραμμα GreenBuilding (GBP) είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2005 και στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του τριτογενή τομέα στην Ευρώπη.

 

Επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση ενεργειακών επεμβάσεων οικονομικά αποδοτικών και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

 

 

Περιγραφή προγράμματος

 

Στόχοι προγράμματος

 

Ευρωπαική Ιστοσελίδα του προγράμματος (www.eu-greenbuilding.org)

 


 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300