Ημερολόγιο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

SolarCV Πιλοτικά σεμινάρια

Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων


 


Διαδικτυακά Σεμινάρια


 

1ο Πιλοτικό σεμινάριο
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017

2ο Πιλοτικό σεμινάριο
Νοέμβριος – μέσα Δεκεμβρίου 2017

 κα. Θένη Οικονόμου
thoikonomou@cres.gr
210 6607413

κα. Γιούλη Τρικάτσουλα
jtrik@cres.gr
210 6603391


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Γενικές πληροφορίες


Πληροφορίες σεμιναρίων


Βίντεο σεμιναρίων


Δήλωση Συμμετοχής