Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 

Περιγραφή

Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ

«Διαδικασία έγκρισης πιστοποιητικού τύπου Ανεμογεννήτριας, με την προσκόμιση πιστοποιητικού αλλοδαπού φορέα»
 
 

«Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού μετρήσεων χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος»
 
   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΔΑΠΕ 03/07)
Διαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού των σταθμών ΑΠΕ για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης στα πλαίσια του άρθρου 8 του νόμου 3468/06
(Απόφαση 237ης Συνεδρίασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση της 243ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΕ