Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα τις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013
Αίθουσα Επιμελητηρίου Λέσβου, Μυτιλήνη


 

Μυτιλήνη, 3 Απριλίου 2013

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την Αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημόσιων Προμηθειών στις 17 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30

 

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, «EFFECT: Αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημόσιων Προμηθειών για μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», στο οποίο το Η ΠΒΑ και το ΚΑΠΕ είναι εταίροι επιφορτισμένοι με δράσεις που αφορούν τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει δύο θεματικές ενότητες:

Η πρώτη ενότητα για το δημόσιο τομέα (Ώρα έναρξης 09:30) διοργανώνεται από την ΠΒΑ και απευθύνεται σε Δημάρχους, στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων με αρμοδιότητα την δημοπράτηση Έργων και Προμηθειών και στα Στελέχη των Ενεργειακών Ομάδων των Δήμων. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενθάρρυνση και καθοδήγηση στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε συμβάσεις δημόσιων προμηθειών. Το Πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη μεθοδολογία εφαρμογής κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε τεύχη δημοπράτησης δημόσιων έργων και προμηθειών καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών με εμπειρίες Δήμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χρήσιμες συμβουλές, έξυπνες ιδέες και εργαλεία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη της Τοπικής Ομάδας Εργασίας (local focus group) για την προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών προμηθειών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Περιφερειακό Ταμείο στο τηλέφωνο +30 22510 47970 (κο Κουλαγίνη) και στο e-mail: georkoul@ptaba.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου http://www.ptaba.gr/portal/index.php ή την ιστοσελίδα του Έργου: http://www.effectproject.eu/

Η δεύτερη ενότητα για τον ιδιωτικό τομέα (Ώρα έναρξης 17:00) διοργανώνεται από το ΚΑΠΕ και απευθύνεται σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είτε έχουν ήδη συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς αλλά αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια για την προσφορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων / υπηρεσιών, ή απέφευγαν να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς εξ’ αιτίας ευρέως γνωστών εμποδίων. Στόχος της εκπαίδευσης είναι, για το λόγο αυτό, η αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των μη τεχνολογικών εμποδίων που περιορίζουν τη συμμετοχή των ιδιωτών σε δημόσιους διαγωνισμούς με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τα κύρια θέματα του σεμιναρίου είναι:

  • Νομικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και εθνικό)
  • Βασικά εμπόδια στην εκτέλεση ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών
  • Κοινά κριτήρια (ανά κατηγορία προϊόντος)
  • Εργαλεία LCC
  • Χρηματοδοτικά προγράμματα, δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές και δομές - υποστήριξη
  • Καλές Πρακτικές- Παραδείγματα

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο σεμινάριο για τον ιδιωτικό τομέα, παρακαλούμε στείλτε συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής στο ΚΑΠΕ, υπ’όψιν κας. Ι. Δουνάκη (τηλ. 210 6603212, fax: 210 6603308, e-mail: dounaki@cres.gr) έως τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm και http://www.effectproject.eu