Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερωτικό Σεμινάριο
«O ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην αναβάθμιση των δημοσιών προμηθειών με ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες»

Επιμελητήριο Κυκλάδων
(Ερμούπολη, Σύρος)


 

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Το Ευρωπαϊκό έργο “ EFFECT - Upgrading Energy Efficient Public Procurement for a balanced economic growth of SEE area ” υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της υιοθέτησης και προσαρμογής των πολιτικών της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η υποστήριξη των δημόσιων αρχών και των βασικών τοπικών ενεργειακών παραγόντων που δραστηριοποιούνται στη διαδικασία των ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προωθείται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις συμμετέχουσες χώρες.

Στο πλαίσιο του έργου EFFECT , το ΚΑΠΕ διοργανώνει υπό την αιγίδα του δήμου Σύρου –Ερμούπολης σεμινάριο με τίτλο «O ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην αναβάθμιση των δημοσιών προμηθειών με ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες». Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 17:00 στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προωθήσει την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών μηχανισμών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της αναβάθμισης των ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών, προκειμένου να αρθούν τα μη τεχνολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είτε έχουν ήδη συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς αλλά αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια για την προσφορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων / υπηρεσιών, ή απέφευγαν να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς εξ’ αιτίας ευρέως γνωστών εμποδίων. Στόχος της εκπαίδευσης είναι, για το λόγο αυτό, η αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των μη τεχνολογικών εμποδίων που περιορίζουν τη συμμετοχή των ιδιωτών σε δημόσιους διαγωνισμούς με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τα κύρια θέματα του σεμιναρίου είναι:

  • Νομικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και εθνικό)
  • Βασικά εμπόδια στην εκτέλεση ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών
  • Κοινά κριτήρια (ανά κατηγορία προϊόντος)
  • Εργαλεία LCC
  • Χρηματοδοτικά προγράμματα και δομές υποστήριξης
  • Μηχανισμοί Αγοράς

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Ενημερωτικό Σεμινάριο, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες
http://www.effectproject.eu και http://www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm