Παρουσίαση του ΚΑΠΕ - Εργαστήρια/Υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

το οποίο περιλαμβάνει:
 • Εργαστήριο Δοκιμών Μπαταριών
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Ισχύος
 • Εργαστήριο Κατασκευής και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 
 • Πειραματική Εγκατάσταση Λειτουργίας και Μετρήσεων Υβριδικών Συστημάτων 
 • Σταθμός Μέτρησης και Συλλογής Δεδομένων Ηλιακής Ακτινοβολίας
 • Πειραματική Μονάδα Αφαλάτωσης Νερού, Τεχνολογίας Αντίστροφης Όσμωσης 
 • Εγκατάσταση Δοκιμών και Μετρήσεων Εμβαπτιζόμενων Αντλιών για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές
 • Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο 
 • Φορητό Σύστημα Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστοιχιών και Σταθμών 
 • Σύστημα Παρακολούθησης Ηλίου και Φωτοβολταϊκή Συστοιχία Ισχύος 4,5kWp
 • Πειραματική Εγκατάσταση Αυτόνομων Φ/Β Φωτιστικών Συστημάτων Εξωτερικού Χώρου
 • Δύο Περιβαλλοντικοί Θάλαμοι για Δοκιμές Μπαταριών, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών 
 • Επιδεικτικό Φ/Β Σύστημα με Στοιχεία Ενσωμάτωσης Ισχύος 5kWp 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 • μετρήσεις ηλιοφάνειας, 
 • βαθμονόμηση πυρανομέτρων, 
 • μελέτες σκοπιμότητας για Φ/Β εγκαταστάσεις, 
 • σχεδιασμό και διαστασιολόγηση Φ/Β συστημάτων, 
 • μετρήσεις πρότυπων αντλιών για Φ/Β συστήματα, 
 • δοκιμές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αξιολόγηση, 
 • ενεργειακές μετρήσεις σε συστήματα παροχής ισχύος, 
 • αποτίμηση λειτουργίας Φ/Β σταθμών, 
 • αξιολόγηση λειτουργίας υβριδικών Φ/Β συστημάτων κυρίως για εφαρμογές σε ασθενή ηλεκτρικά δίκτυα.