Εργα του ΚΑΠΕ| MED PROGRAMME

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| MED PROGRAMME  
>
 
SINERGIA:
"Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω μεταφοράς καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϊόντων διατροφής των Μεσογειακών περιοχών"