Εργα του ΚΑΠΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

    Έργα ανά Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα & Δράσεις  

>

  JOULE II Programme
 

>

  Fourth Framework Programme (FP4)
 

>

  Fifth Framework Programme (FP5)
 

>

  Seventh Framework Programme (FP7)
 

>

  HORIZON 2020
 

>

  INTELLIGENT ENERGY EUROPE - IEE
 
>
 
INTERREG IVC


 
>
 
INTERREG MED


 
>  

Leonardo Da Vinci


 
>
 
MED PROGRAMME


 
>
 
PASSYS II


 
>
 
SAVE


 
>
 
SAVE II


 
>
 
EuropeAid


 
>
 
Ε.Π.ΑΝ.


 
>
 
Μελέτες/ Επιδεικτικά Έργα/ Διαχείριση


 
>
 
Πληροφοριακά Συστήματα


 
>
 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΥΠΕΞ)