Εργα του ΚΑΠΕ| SAVE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


    Έργα & Δράσεις| SAVE  
>
 
ODYSSEE & MURE database:
"Monitoring of energy efficiency in Europe"

 
>
 
Εισαγωγή αποδοτικών ενεργειακά τεχνολογιών συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού βιομάζας σε συστήματα τηλεθέρμανσης των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης


 
>
 
ENEFMUN:
"Εκπαίδευση των Ενεργειακών Υπευθύνων των Τοπικών Αρχών στην Αναγνώριση, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Έργων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στους Δήμους"