Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Επισκέψεις μαθητών στο ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται 1-2 φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την ανάγκη και τους τρόπους Εξοικονόμησης Ενέργειας και η γνωριμία τους με τη χρήση και τις εφαρμογές των ΑΠΕ, ώστε ως μελλοντικοί πολίτες να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και περιβαλλοντική συνείδηση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν περίπου 2 ώρες και η παρουσίαση των θεμάτων είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών. Κατά την διάρκεια του προγράμματος γίνεται ενημέρωση από επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΑΠΕ για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ορισμός, εφαρμογές, παρούσα κατάσταση, προοπτικές) πάντα με επεξηγήσεις και αναφορές στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Η ενημέρωση έχει στοιχεία ενεργού συμμετοχής.

Η παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Ένας φάκελος με πληροφοριακό υλικό προσφέρεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

Ο προγραμματισμός των επισκέψεων ολοκληρώνεται τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλετε με fax στο 210 6603302 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cres@cres.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ιωάννα Δουνάκη τηλ. 210 6603212.

Φόρμα Συμμετοχής