Εκδηλώσεις


  Ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες


  Συνάντηση Εργασίας για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες


  Σεμινάριο Κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

 

 

 

 

Ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Σκοπός της ημερίδας ήταν να συγκεντρώσει τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, να πραγματοποιήσει μία πρώτη παρουσίαση του έργου Pro-EE και να προσφέρει γενικότερη και ευρύτερη πληροφόρηση αναφορικά με την ανάγκη, τα μέσα και το νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας, προωθώντας κυρίως την προσέγγιση των πράσινων δημόσιων προμηθειών. Η ημερίδα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΚΑΠΕ στις 5 Νοεμβριου 2008, στην Αθήνα.

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν 36 άτομα και περιλάμβαναν εκπροσώπους ΟΤΑ, τοπικούς πολιτικούς φορείς και συμβουλευτικές εταιρείες ή εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών.

 

  Πρόσκληση
  Πρόγραμμα
    Υλικό ημερίδας:
  1. Ι. Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ
  2. A. Μαρίνος, ΥΠΑΝ
  3. Ι. Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ
  4. Ε. Τζανακάκη, ΚΑΠΕ
  5. Ε. Λιναρδάτος, ΔΕΑΔΑ
  6. Α. Χατζημπίρος, ΕΠΤΑ
  7. Γ. Πολυμενόπουλος, HELESCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση Εργασίας για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Στις 17 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ μια συνάντηση εργασίας με θέμα τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Στη συνάντηση αυτή προσκαλέστηκαν εκπρόσωποι Δήμων που είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέματα ΠΔΠ και εξοικονομήσης ενέργειας. Στόχος της συνάντησης ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προμήθειες προϊόντων με δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των συμμετεχόντων ΟΤΑ, η καταγραφή και πιθανόν ομαδοποίηση των αναγκών των ΟΤΑ καθώς και μια πρώτη συζήτηση για ενδεχόμενη σύναψη ομαδικών συμβάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάριο Κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Το σεμινάριο κατάρτισης είχε ως στόχο φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες, Δήμους, Αναπτυξιακές Εταιρείες) και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες Προμηθειών ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τις πράσινες δημόσιες προμήθειες και τον τρόπο διεξαγωγής τους αλλά και η παρουσίαση επιτυχημένων ελληνικών και ευρωπαϊκών παραδειγμάτων. Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου περιλάμβανε ασκήσεις για την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, την ενσωμάτωση κριτηρίων και προδιαγραφών για ενεργειακή αποδοτικότητα στις διακηρύξεις, και τη χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού του συνολικού κόστους ζωής προϊόντων και αξιολόγησης προσφορών.

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010, στην Αθήνα και προσέλκυσε 25 εκπρόσωπους ΟΤΑ (από τμήματα προμηθειών ή τεχνικές υπηρεσίες).

 

  Πρόσκληση
  Πρόγραμμα
    Υλικό σεμιναρίου:
  1. Ι. Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ
  2. Ι. Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ
  3. Ε. Τροβά, ΔΝ Δικηγόρος
  4. Μ. Θεοφιλίδη, ΚΑΠΕ
  5. Ε. Λιναρδάτος, ΔΕΑΔΑ
  6. Γ. Μακρυωνίτης, Δήμαρχος Ποσειδωνίας
  7. Ι. Λαμπράκης, Κοινότητα Οίας
  8. Ι. Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ
  9. Μ. Θεοφιλίδη, ΚΑΠΕ
  10. Μ. Θεοφιλίδη, ΚΑΠΕ
  11. Μ. Θεοφιλίδη, ΚΑΠΕ
  12. Άσκηση 2.1
  13. Ασκηση 2.2

 


 

 
 
 
Copyright © ΚΑΠΕ - 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής - Tηλ.: 210 6603300